ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ № 366

1. КОШТОРИС НА 2017 РІК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі:

П’ять  мільйонів  п’ятсот сорок п’ять  тисяч

Сімсот тридцять грн.  гривень 00 копійок

(5 545 730,00грн.______________________)

(сума словами І цифрами)

 

Начальник управління освіти

Департаменту гуманітарної

                                                                                                                                  політики Дніпровської міської

                                                                                                                                       О.В.Марусов

 

 

КОШТОРИС

на 2017 рік

34498418 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) №366 Дніпровської  міської  ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_______________________________________________ м.Дніпро________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)___________________________________________________

Код   та   назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради_________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для

бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) *   1011010 Дошкільна освіта


(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

5 000 558,00

545 172,00

5 545 730,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

     5 000 558,00

    X

     5 000 558,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

    545 172,00

        545 172,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0.00

0.00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за  кодами

пр програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

 

 

X

**

**

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

5 000 558,00

545 172,00

5 545 730,00

Поточні видатки

2000

5 000 558,00

545 172,00

5 545 730,00

Оплата праці

2110

3 426 794,00

0.00

3 426 794,00

Заробітна плата

2111

3 426 794,00

0.00

3 426 794,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0.00

0.00

0.00

Нарахування на оплату праці

2120

   753 895,00

0.00

753 895,00

Використання товарів і послуг

2200

   818 514,00

545 172,00

1 363 686,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

  2 833,00

0.00

2 833,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

  2 046,00

0.00

2 046,00

Продукти харчування

2230

  401 000,00

545 172,00

946 172,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

  29 386,00

0,00

29 386,00

Видатки на відрядження

2250

  42,00

0,00

42,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

             0,00

           0,00

              0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

382 447,00

0,00

382 447,00

Оплата теплопостачання

2271

 183 914,00

0,00

183 914,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 35 620,00

0,00

35 620,00

Оплата електроенергії

2273

 162 913,00

0,00

162 913,00

Оплата природного газу

2274

  0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

  0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

  0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

760,00

0,00

760,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

  0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

760,00

0,00

760,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

  0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

690,00

0,00

690,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

  0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

  0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

690,00

0,00

690,00

Інші поточні видатки

2800

665,00

0,00

665,00

Капітальні видатки

3000

  0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

  0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

  0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

  0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

  0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

  0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

  0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

  0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

  0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

  0,00

0,00

0,00

 

Керівник                                                             М.В. Жила

 

Начальник відділу ЦБ Індустріального  району                    В.П. Матвієнко


 

 

 

 

2. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ АБО СПОНСОРСЬКИХ КОШТІВ У 2017 РОЦІ.

 

Надходження у січні 2017 року:  3625,00 грн.

Залишок 2016 року :  3091,63 грн.

Всього 6716,63 грн.

Використані  благодійні  внески   за     січень   2017  р. наступним чином:

 

 • Миючі ,чистячи засоби на харчоблок -   304,55 грн.
 • Препарати невідкладної допомоги для медичного кабінету: 95,00  грн.
 • Пральний порошок на пральню  -  102,35  грн.
 • Виготовлення печатки, штампу (у зв’язку з перейменуванням міста)- 675,60 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар»  - 104,00 грн.
 • Лопата снігова – 95,00 грн.

Лампи енергозбережувальні   - 279,90  грн.

 • Ревізія електрощитової – 1700,00 грн.
 • Заміна труби у підвалі п/є     -  650,00 грн.
 • Засоби для миття коридорній – 102,6 грн.
 • Завгоспу лампочки, сіль для території
 • Печатки робочі -  6,90 грн.
 • Проїзд  (акт ) – 75,00 грн.     

Загальна сума витрат за     січень    2017  р. –  4145,05  грн.

 Залишок  -  2571,58    грн.    

 

 

Надходження у лютому 2017 року:  в сумі 3900 грн. +   2571,58   грн. (залишок   січня   2017 ) =   6471,58 грн. 

Використані  благодійні  внески   за     лютий   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок:  429,29 грн.
 • Медичний кабінет:  608,60 грн.
 • Пральня :   107,60  грн.(порошок)
 • Кабінет завідувача:  14,00 грн.(скотч,стержні)
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 104,00 грн.
 • Завгосп :   225,00  +  225,00 ( лампи) = 450,00 грн.
 • Методист : 60,00 грн.(посібник)
 • Коридорна пакети для сміття, Доместос: 48,00 грн.
 • Двірник: 21,60 грн.(сіль)
 • Робочий по обслуговування будівлі –549,00 грн.(заміна водостоку гр№№2,9)
 • Проїзд  – 60,00 грн.        

 

Загальна сума витрат –   2452,09  грн.

Залишок   4019,49   грн.    

 

 

 

Надходження у березні 2017 року:  в сумі 4815,00 грн. +   4019,49   грн. (залишок   лютого   2017 ) =  8834,49 грн. 

Використані  благодійні  внески   за     березень  2017  р. наступним чином:

 

-             Харчоблок:  1263,15   грн.

-             Медичний кабінет: 1652,31 грн.(деззасоби)

-             Пральня :   = 204,45  грн.

-             Кабінет завідувача: 376,00(чорнила) + 28,00 = 404,00 грн

-             Поповнення Інтернет «Киевстар» : 104,00 грн.

-             Кастелянка :100,00 грн. (ремонт двигуна швейної машини)

-             Методист: 51,88 грн.(скотч,клей)

-             Лабораторні дослідження води та їжі: 1382,19грн.

-             Завгосп : 126,66 грн.( пензлі, валики,ванночка малярна)

-             Робочий з обслуговування приміщення : 60,00 грн.(кран)

-             Проїзд  – 75,00 грн.     

 

 

 

Загальна сума витрат –   5423,64  грн.

 Залишок  - 3410,85    грн.    

 

 

 

Надходження у квітні 2017 року:  в сумі 3625,00 грн. +   3410,85 грн. (залишок   березня   2017 ) =   7035,85грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     квітень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок:   ( ремонт протирочної машини) - 1300,00 грн.
 • Харчоблок:  миючі   1054,00   грн.
 • Медичний кабінет: 117,00 грн.(миючі засоби)
 • Пральня :  31,40 грн.(порошок)
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 312,00 грн.
 • Кабінет завідувача : 149,40 грн.(ксерокс технічного плану формат А3)
 • Завгосп : 64,95 (ліхтарик) грн.
 • Коридорна : 9,90 грн.(мило)
 • Ремонт  щитової : 660,00 грн. - ревізія щитової
 • Омолодження дерева (перед входом групи № 1) – 1000,00 грн.
 • Проїзд  – 75,00 грн.     

 

Загальна сума витрат –   4743,65  грн.

 Залишок  - 2292,20    грн.   

 

Надходження у травні 2017 року:  в сумі 3675,00 грн. +   2292,20 грн.  (залишок   квітня   2017 ) =  5967,20 грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     травень  2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок: 282,10 грн.
 • Медичний кабінет: 144,50  грн.
 • Пральня :  92,16  грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» :104,00 +104,00 +104,00 =  312,00 грн.
 • Завідувач : 35,00 грн.
 • Кастелянка :495,00 грн. ( придбання електроприводу ) + 34,90 = 529,00 грн.
 • Методист:  320 грн. ( методична література)
 • Завгосп : 176 грн. (вапно)
 • Робочий з обслуговування приміщення :  2000,00 ( тример) + 50,00
 • ( ліска) =   2050,00 грн.
 • Пісок (чек), доставка піску (акт) – 850,00 грн.
 • Дезінсекція шершнів – 150,00 грн(29.05.17), 150,00грн. (31.05.17)
 • Двірнику: 3,99 грн.
 • Проїзд  – 75,00 грн.     

 

Загальна сума витрат –  5170,00  грн.

 Залишок  -  797,80    грн.   

 

Надходження у червні 2017 року:  в сумі 3550,00 грн. +   797,80    грн.  (залишок   травня  2017 ) =  4347,80 грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     червень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок273,50 грн.
 • Медичний кабінет: (дезактин)  276,90  грн.
 • Пральня :  86,95 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 312,00 грн.
 • Методист45,90 грн.
 • Проведення досліджень піску на визначення яєць та личинок гельмінтів –531,40 грн.
 • Завгосп: 260, 00 грн. ( оплата за навчання ).
 • Робочий з обслуговування приміщення :   326, 00  ( труба опалення для підвалу ) + 650,00 ( контроллер для холодильнику «м’ясної продукції») + 38,00 ( доставка контроллера) + 40,00 ( кнопка ВКЛ для контроллера)
 • + 230,00 ( лампа для прожекторів гр №5, №1з вулиці ) = 1284,00 грн.
 • Ремонт пральної машини – 450,00  (акт)
 • Ремонт частини труби теплопостачання – 350,00 (акт)
 • Проїзд  – 84,00 грн. (акт)    

 

Загальна сума витрат –  3954,65  грн.

 Залишок  -  393,15    грн.   

 

Надходження у липні 2017 року:  в сумі 3490,00 грн. +   393,15  грн.  (залишок    червня    2017 ) =  3883,15  грн. 

Використані  благодійні  внески   за     липень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок: 323,45 грн.
 • Медичний кабінет: 93,40 грн.
 • Пральня :  87,21  грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 208,00 грн.
 • Методист:  ( методична література) 175,00 грн.
 • Завгосп :  184,01 (лампа світлодіодна)+ 10,00( лампа)=   194,01 грн.
 • Коридорна 26,35 грн.
 • Робочий з обслуговування приміщення :  50,00 ( новосели) + 50,00

        ( ліска) + 50,00( труба для х/води у підвалі) + 60,00( «жидкие гвозди» для  підклеювання кахлю у медичному кабінеті) грн. = 210,00 грн.

 • Чистка каналізаційного люку 28.07.17  1200 грн.(акт)
 • Проїзд  – 63,00 грн.     

 

Загальна сума витрат –  2580,42  грн.

Залишок  -  1302,73    грн.   

 

Надходження у серпні 2017 року:  в сумі 3050,00 грн. +   1302,73    грн.  (залишок   липня   2017 ) =  4352,73 грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     серпень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок : 120,00 грн. + 300,00 грн. ( акт)= 420,00 грн.
 • Медичний кабінет: 187,50  грн.
 • Дезактин  5 кг.: 1415,00 грн.
 • Пральня :  122,88 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 312,00 грн.
 • Завідувач : 139,56 грн.
 • Методист:   35,00 грн.
 • Двірник  : 30,97  грн.
 • Робочий з обслуговування приміщення : 120,00 (заміна  труб у підвалі) +   + 150,00  ( ремонт стільців у музичній залі)+ 65,00  = 335,00 грн.
 • Фарбування  сходів закладу: 430,90 грн.
 • Проїзд  – 81,00 грн.     

 

 

Загальна сума витрат –  3509,81  грн.

 Залишок  -  842,92    грн.    

 

 

 

Надходження у вересні 2017 року:  4975,00 грн.

Залишок серпня 2017 року :  842,92 грн.

Всього 5817,92 грн.

Використані  благодійні  внески   за     вересень    2017  р. по закладу наступним чином:

 

 • Миючі ,чистячи засоби на харчоблок -   294,30 грн.
 • Препарати невідкладної допомоги для медичного кабінету: 80,79  грн.
 • Пральний порошок на пральню  -  136,35  грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар»  - 312 грн.
 • Штемпельна фарба - 25,80 грн.

       Лампи енергозбережувальні (спортивна зала)  - 279,90  грн.

 • Заміна   центральної вивіски – 250,00 грн.
 • Заміна труби у підвалі п/є     -  210 грн.
 • Печатки робочі -  6,90 грн.
 • Проїзд  (акт ) – 60,00 грн.     

 

Загальна сума витрат за     вересень    2017  р. –  1656,04  грн.

 Залишок  за     вересень    2017  р. -  4161,88    грн.    

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

 

31.10.17р.

 

 • Технічне обслуговування вогнегасників  - 10 шт. – 1000 грн. (акт)
 • Проїзд (відвезення та забирання вогнегасників) - 300 грн.(акт)
 • Миючі засоби  - 295,44 грн.
 • Медичний кабінет (спирт, шприци, рукавички, Нурофен дитячий ) -  228,70 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар»  -  208,00 грн.
 • Канцтовари  -  141,40 грн.
 • Лампочки до швейної машинки  - 40,00 грн.
 • Методична література  - 419,00 грн.
 • Підписка періодичних видань «Дошкільне виховання», «Вихователь – методист ДНЗ»  на 2018 рік: 1746,36 грн.
 • Придбання монометрів 2 шт – 200,00  грн.
 • Плівка, скоби  -  186,00 грн.
 • Труба м/п 2 м – 50грн.
 • Муфта 40*40 – 50 грн.
 • Рукавички 2 пари – 30 грн.
 • Проїзд  – 81,00 грн.(акт)      

 

Загальна сума витрат –  4975,90  грн.

 Залишок  -  3640,98    грн.

 

 

3. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  У 2017 РОЦІ.

  Інформація витрат щодо загального фонду  за 10 місяців 2017 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №366 ДМР  
               
КЕКВ Найменування Сума    
2111 Заробітна плата 2 510 852,46    
2120 Нарахування на оплату праці 562 775,64    
2230 Продукти харчування 760 026,38    
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 4 578,66    
  Вивіз твердих побутових відходів       4 578,66    
2271 Оплата теплопостачання 194 044,03    
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       31 863,71    
2273 Оплата електроенергії 176 754,92    

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА  ЛИСТОПАД  2017 РОКУ

30.11.17

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Технічний звіт вимірювання опору ізоляції

 

470,00

Чек від 02.11.17

 1.  

Труби, трійники,муфти,переходи (ремонт каналізації гр.№11,підвал)

 

1026,00

Чек від 12.11.17

 1.  

Миючі засоби – для посуду 5л, для поверхонь 5л, для сантехніки 5л,для кераміки 5л, трубоочисник 5 л

 

1171,56

Чек від 14.11.17

 1.  

Трійник, кріплення (підключення унітазів гр№11)

 

100,00

Чек від 19.11.17

 1.  

Труби, трійники,муфти,переходи (розведення водопровідних комунікацій гр№11)

 

873,00

Чек від 22.11.17

 1.  

Труба «екопластик», комплектуючі(розведення водопровідних комунікацій гр№11)

 

1120,00

Чек від 23.11.17

 1.  

Поповнення Інтернету «Київстар»

 

104,00

Чек від 24.11.17

 1.  

Компресор для холодильної шафи «Аріада» (зберігання м’ясної продукції)

 

3200,00

Чек від 24.11.17

 1.  

 Заміна компресора

 

600,00

Акт від 24.11.17

 

Загальна сума витрат –  8664,56  грн.

 Залишок  -  0,44  грн. 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ ТА ВИКОНАНІ  ВИДИ РОБІТ

ЗА БЮДЖЕТНІ  КОШТИ  2017 РОКУ

 

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Заміна дерев’яних вікон (груп №№ 6,7,8,11) на металопластикові вироби –

118, 922 м2  (грудень 2017 р.)

 

 

40 шт.

 

215 429,00  грн.

 

за сприяння народного депутата  України Я.Я.Безбаха

 1.  

Миючі   засоби :

 1. Мило   «Шик»

 

 1. Миючий засіб для посуду «Helper»

 

4 шт. * 3,75

 

 

4 шт. * 12,90  

 

15,00 грн.

 

 

51,60 грн.

 

(грудень 2017 р.)

 

 

(грудень 2017 р.)

 1.  

Медикаменти :

Шприци  10,0  

 

10 шт. *2,83

 

28,30 грн.

 

(грудень 2017 р.)

 1.  

Шприци    5,0

10шт. *2,01

20,1 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Шприци    2,0

10шт. *1,82

18,20  грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Бинт

6 шт. * 3,25

19,50 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Вата

10 шт. *3,83

38,30 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Гемо статична губка

2 шт. * 101,65

203,30 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Шпатель одноразовий

100шт* 1,5

150  грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Печатки резинові   

10 пар* 1,64

16,40 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Лейкопластир 

2 шт. * 24,96

49,92  грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Термометр  медичний

16 шт. *62,17

994,72 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Дезінфікуючі  засоби:

Біопагдез

 

10л* 240,00

2400 грн.

(грудень 2017 р.)

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА    ГРУДЕНЬ  2017 РОКУ

29.12.17

 

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Фурнітура ( голки та нитки)  для  оновлення  новорічних костюмів.

7

50,00

Чек від 01.12.2017

 1.  

Грунт  універсальний  

10 л.

25,00

Чек від 01.12.2017

 1.  

Болти , гайки

10 шт.

25,00

Чек від 03.12.2017

 1.  

Адаптер ( для системи доочищення води).

1

25,00

Чек від 03.12.2017

 1.  

Поповнення аптечки невідкладної допомоги

 

85,19

Чек від 03.12.2017

 1.  

Послуги інтернету

1

105,00

Чек від 04.12.2017

 1.  

Лампа  Led 10 W ( для  швейної машини)

1

45,00

Чек від 04.12.2017

 1.  

Мило рідке  500 мл ( для медичного кабінету)

1

12,90

Чек від 05.12.2017

 1.  

Шприц  2 мл (для проведення  щеплення  КПК)

20 шт.

37,80

Чек від 05.12.2017

 1.  

Мило туалетне ,  порошок  пральний

( для пральні)

2

85,40

Чек від 07.12.2017

 1.  

Гірлянда електрична 200 ламп

1

69,90

Чек від 07.12.2017

 1.  

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 13.12.2017

 1.  

Лопата снігова

4

360,00

Чек від 17.12.2017

 1.  

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 19.12.2017

 1.  

 Лампа св/діод. 10 W( для прожектору  на вулиці)

1

125,00

Чек від 20.12.2017

 1.  

Карнавальний аксесуар  «борода»

1

29,90

Чек від 21.12.2017

 1.  

Тумблер електричний для заміни  на вагах електронних ( харчоблок)

1

25,00

Чек від 27.12.2017

 1.  

Праска 

1

800,00

Чек від 27.12.2017

 1.  

Проїзд

 

93,00

Акт від 27.12.2017

 

Загальна сума витрат –  2207,09  грн.

 Залишок  -  2473,35  грн.

 

3. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  У 2017 РОЦІ.

  Інформація витрат щодо загального фонду  за 12 місяців 2017 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №366 ДМР
             
КЕКВ Найменування Сума бюджет Сума спецфонд
2111 Заробітна плата 3 048 176,90  
2120 Нарахування на оплату праці 679 716,78  
2210 Придбання господарчих товарів 2 466,60  
2220 Медикаменти 1 538,74  
2230 Продукти харчування 407 204,90 495640,63
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 5 303,34  
  Вивіз твердих побутових відходів       5 303,34  
2271 Оплата теплопостачання 330 864,11  
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       38 202,03  
2273 Оплата електроенергії 226 390,36  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі:

П’ять  мільйонів  п’ятсот сорок дві  тисячі

шістсот шістдесят вісім .  гривень 00 копійок

(5 542 668,00грн._________________)

(сума словами І цифрами)

 

Начальник управління освіти

Департаменту гуманітарної

                                                                                                                                  політики Дніпровської міської

                                                                                                                                     С.Б.Баляй
 

КОШТОРИС

                                                                    на 2018 рік

34498418 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) №366 Дніпровської  міської  ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_______________________________________________ м.Дніпра________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)___________________________________________________

Код   та   назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради_________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для

бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)     0611010  Дошкільна освіта


(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

542 668,00

          0,00

542 668,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

5 542 668,00

    X

5 542 668,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

0.00

0.00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0.00

0.00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за  кодами

пр програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

 

 

X

**

**

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

542 668,00

0,00

542 668,00

Поточні видатки

2000

542 668,00

0,00

542 668,00

Оплата праці

2110

207 505,00

0.00

207 505,00

Заробітна плата

2111

3 207 505,00

0.00

3 207 505,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0.00

0.00

0.00

Нарахування на оплату праці

2120

   705 651,00

0.00

   705 651,00

Використання товарів і послуг

2200

   1 629 512,00

0,00

   1 629 512,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

  0,00

0.00

0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0.00

0,00

Продукти харчування

2230

933 814,00

0,00

933 814,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,00

0,00

0,00

Видатки на відрядження

2250

  0,00

0,00

0,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

             0,00

           0,00

              0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

695 698,00

0,00

695 698,00

Оплата теплопостачання

2271

417 977,00

0,00

417 977,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

30 669,00

0,00

30 669,00

Оплата електроенергії

2273

247 052,00

0,00

247 052,00

Оплата природного газу

2274

  0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

  0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

  0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 0,00

0,00

 0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

  0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 0,00

0,00

 0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

  0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 0,00

0,00

 0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

  0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

  0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

 0,00

0,00

 0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

  0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

  0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

  0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

  0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

  0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

  0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

  0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

  0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

  0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

  0,00

0,00

0,00

 

 

         Керівник                                                                                                                                    М.В. Жила

 

       Начальник відділу ЦБ Індустріального  району                                                                     В.П. Матвієнко


 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   СІЧЕНЬ   2018  РОКУ

31.01.18

 

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

1.      

Серветки, губки кухонні,порошок для чищення, мило господарське, крем – мило(харчоблок)

 

107,00

Чек від 03.01.2018

2.      

Крем – мило  460 мл (медичний кабінет)

1

17,50

Чек від 03.01.2018

3.      

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 03.01.2018

4.      

Насадка змінна для швабри (медичний кабінет)

1

29,90

Чек від 05.01.2018

5.      

Медикаменти : андипал ,каптопрес (невідкладна допомога)

 

35,90

Чек від 10.01.2018

6.      

Губка  металева (харчоблок)

6

37,20

Чек від 11.01.2018

7.      

Канцтовари : скоросшивач 8шт., коректор 1 шт, маркер 1шт.

 

67,00

 

Чек від 12.01.2018

8.      

Кран - букса (цех сирої продукції)

3

105,00

Чек від 13.01.2018

9.      

Кран – букса (цех готової  продукції)

1

45,00

Чек від 14.01.2018

10.   

Стержень 2 шт.,файли 100 шт

 

60,00

Чек від 16.01.2018

11.   

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 16.01.2018

12.   

Скотч 8мм

2

19,98

Чек від 18.01.2018

13.   

Водонагрівач  TESY(для загального туалету)

1

2430,00

Чек від 18.01.2018

14.   

Фрикційне кільце моталки «Мальва»

(для швейної машинки)

1

20,00

Чек від 20.01.2018

15.   

Віник

1

60,00

Чек від 21.01.2018

16.   

Сіль (для посипання)

4

18,00

Чек від 22.01.2018

17.   

Коліна, муфта, кран, шланг, труба

 

241,00

Чек від 24.01.2018

18.   

Порошок (для пральні)

 

94,70

Чек від 24.01.2018

19.   

Прочищення каналізації

 

1400,00

Акт від 24.01.2018

20.   

Проїзд

 

75,00

Акт від 31.01.2018

 

Загальна сума витрат –  5031,18  грн.

Залишок  -                        1807,17  грн. 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   ЛЮТИЙ   2018 РОКУ

28.02.18

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Гігієнічні дослідження (повітря, освітленості; калорійність та хімічний склад  I-ї, II-ї, III-ї страви)

 

929,04

Чек від 01.02.2018

 1.  

Сіль (для посипання)

4

19,60

Чек від 01.02.2018

 1.  

Медикаменти невідкладної допомоги (аміак,зеленка, каплі для ока, папаверин,парацетамол, супрастин, регідрон)

 

168,80

Чек від 05.02.2018

 1.  

Файли  А-4, клейка двохсороння стрічка

 

64,00

Чек від 08.02.2018

 1.  

Пошиття костюмів «АНГЕЛ»

5

1202,21

Чеки від 08.02.2018

 1.  

Чорнила  для принтеру

5

345,00

Чек від 09.02.2018

 1.  

Термометр для холодильника ( медичний кабінет)

1

33,00

Чек від 09.02.2018

 1.  

Стрічки різнокольорові для прикрашання музичної зали

 

280,73

Чек від 10.02.2018

 1.  

Часи  настінні ( музична зала)

1

99,90

Чек від 10.02.2018

 1.  

Мило господарське ,засіб відбілюючий, губки кухонні, серветки господарчі, порошок для чищення  (для харчоблоку)

 

114,20

Чек від 12.02.2018

 1.  

Губка металева  (для харчоблоку)

5

31,00

Чек від 12.02.2018

 1.  

Сода кальцинована  (для харчоблоку)

2

27,80

Чек від 12.02.2018

 1.  

Терка  конусна (для харчоблоку)

1

22,90

Чек від 12.02.2018

 1.  

Шприц 2 мл.для вакцінації

20

41,71

Чек від 12.02.2018

 1.  

Послуги  Інтернету

1

104,00

Чек від 13.02.2018

 1.  

Крем – мило    (медичний кабінет)

1

18,25

Чек від 15.02.2018

 1.  

Фурнітура (пластикові бусини для прикрашання квітів у музичній залі)

 

80,00

Чек від 22.02.2018

 1.  

Сіль (для посипання)

2

9,80

Чек від 26.02.2018

 1.  

Лампи розжарювання

2

12,20

Чек від 26.02.2018

 1.  

Послуги  Інтернету

1

104,00

Чек від 27.02.2018

 1.  

Биндери (кабінет методиста)

10

40,00

Чек від 27.02.2018

 1.  

Проїзд

 

81,00

Акт від 28.02.2018

Загальна сума витрат –  3829,14 грн.

 Залишок  -  2403,03  грн.

 

 

 

 

  Інформація витрат щодо загального фонду  станом на 01.03. 2018 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №366 ДМР    
               
КЕКВ Найменування Сума бюджет    
2111 Заробітна плата 522 502,85    
2120 Нарахування на оплату праці 117 960,65    
2210 Придбання господарчих товарів      
2220 Медикаменти      
2230 Продукти харчування 148 511,27    
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 785,07    
  Вивіз твердих побутових відходів       785,07    
2271 Оплата теплопостачання 44 776,67    
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       2 973,10    
2273 Оплата електроенергії 66 425,66    

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ

30.03.18

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Сіль (для посипання)

3

14,70

Чек від 01.03.18

 1.  

Лампа ELM 10W(для пральні)

2

90,00

Чек від 01.03.18

 1.  

Скотч (для методичного кабінету)

2

12,00

Чек від 02.03.18

 1.  

Куточки металеві 100шт, саморізи  1000 шт. (для ремонту стільчиків музичної зали)

 

370,00

Чек від 06.03.18

 1.  

Сіль (для посипання)

3

14,70

Чек від 07.03.18

 1.  

Лампа ELM 10W(для кастелянки)

1

45,00

Чек від 12.03.18

 1.  

Дротаверин (Для невідкладної допомоги)

20 табл.

11,01

Чек від 16.03.18

 1.  

Крем-мило

460мл

12,20

Чек від 16.03.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

104,00

Чек від 16.03.18

 1.  

Вимикач одинарний (для кабінету діловоду)

1

50,00

Чек від 18.03.18

 1.  

Сіль (для посипання)

3

15,60

Чек від 20.03.18

 1.  

Порошок пральний

 

90,80

Чек від 22.03.18

 1.  

Ксерокс технічного паспорту формату А3

3

9,00

Чек від 26.03.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

104,00

Чек від 28.03.18

 1.  

Скрепки

1 уп.

6,00

Чек від 28.03.18

 1.  

Мило туалетне

2 шт.

7,20

Чек від 29.03.18

 1.  

Проїзд

 

39,00

Акт від 30.03.18

 

Загальна сума витрат  –  995,21  грн.

 Залишок  -  5877,82   грн. 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   КВІТЕНЬ  2018 РОКУ

27.04.18

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Пломбування та розпломбування електрощитової

1

162,07

Чек від 02.04.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

104,00

Чек від 11.04.18

 1.  

Шприц 2 мл (для щеплення КПК)

10

20,80

Чек від 17.04.18

 1.  

Мітла (для прибирання території)

1

45,00

Чек від 20.04.18

 1.  

Швабра (для медичного кабінету)

1

120,00

Чек від 21.04.18

 1.  

Лист металевий

1

600,00

Чек від 21.04.18

 1.  

Круги для  шліф машини

 електроди

5

1

50,00

135,00

Чек від 21.04.18

 1.  

Зварювальні роботи на балконах груп №4,6,8,10,11 аварійні виходи

 

400,00

Акт від 23.04.18

 1.  

Засіб для скла,Чистячий засіб, Чистячий засіб з хлором, мило рідке 500мл – 2 шт.,

 

92,30

Чек від 25.04.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

104,00

Чек від 25.04.18

 1.  

Голкова пластина « Мальва»( для швейної машини)

1

180,00

Чек від 26.04.18

 1.  

Валик

Насадки для валика

 Розчинник «Уайт  - спірит»

( для фарбування сходів, обладнання медичного кабінету, вхідних дверей)

1

4

1

18,00

42,00

48,00

Чек від 26.04.18

 1.  

Біосепт  розчин   96 % 100 мл.( для медичного кабінету)

1

31,20

Чек від 27.04.18

 1.  

Проїзд

 

41,00

Акт від 27.04.2018

Загальна сума витрат

2193,37

 

Залишок  -   8424,45    грн.

 

  Інформація витрат щодо загального фонду  станом на 01.05. 2018 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №366 ДМР    
               
КЕКВ Найменування Сума бюджет    
2111 Заробітна плата 1 017 436,38    
2120 Нарахування на оплату праці 229 959,96    
2210 Придбання господарчих товарів      
2220 Медикаменти      
2230 Продукти харчування 409 368,29    
2240 Оплата послуг ( крім комунальних)      
  Вивіз твердих побутових відходів            
2271 Оплата теплопостачання 182 041,70    
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       11 869,12    
2273 Оплата електроенергії 106 379,38    

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   ТРАВЕНЬ  2018 РОКУ

31.05.18

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Ліска для тримера

20 м

200,00

Чек від 03.05.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

102,00

Чек від 05.05.18

 1.  

Ліска для тримера

 

50,00

Чек від 05.05.18

 1.  

Засіб миючий синтетичний порошок  450г

 

36,90

Чек від 07.05.18

 1.  

Пластир  гігієнічний 10 шт.

3 уп.

11,97

Чек від 08.05.18

 1.  

Квіти (петунії )

(чорнобривці)

35шт.

6 шт.

350,00

30,00

Акт від  08.05.18

 1.  

Ізолююча стрічка,

провід  ШВВП,

 розетка ( для заміни на пральні після замикання)

 

15 м

330,00

Чек від 09.05.18

 1.  

 Провід  ШВВП ( для заміни на пральні після замикання) 

5 м

75,00

Чек від 09.05.18

 1.  

Пасти чорні , ручка червона

 

30,00

Чек від 10.05.18

 1.  

Куточок меблевий

100 шт

200,00

Чек від 14.05.18

 1.  

Пісок

5 т.

1150,00

Чек від 15.05.18

 1.  

Нитки капронові ( 1 мм*20 м)

2 шт.

5,98

Чек від 18.05.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

102,00

Чек від 22.05.18

 1.  

Крем – мило  460 мл

 

10,90

Чек від 25.05.18

 1.  

Будматеріали для ремонту альтанки майданчика групи № 8

 

2466,00

Чек від 30.05.18

 1.  

Цвяхи

3*25

75,00

Чек від 30.05.18

 1.  

Проїзд

 

27,00

Акт від 30.05.2018

 1.  

З’єднувальні хомути  ½  (на шланг для поливу)

3*3

6*3

27,00

Чек від 31.05.18

 1.  

З’єднувальні хомути  ½  (на шланг для поливу)

2*3

4*3

18,00

Чек від 31.05.18

 

Загальна сума витрат –     5297,75 грн.

 Залишок  -    7836,70   грн.

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   ЧЕРВЕНЬ  2018 РОКУ

27.06.18

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Порошок для прання 400гр (рушники, постільна білизна ізолятору медичного кабінету)

2

34,00

Чек від 01.06.18

 1.  

Ксерокс технічного паспорту  формат А3

6

18,00

Чек від 06.06.18

 1.  

Лампа ЕL св/діод.10 W ( для підвалу, коридор до групи № 3)

2

90,00

Чек від 08.06.18

 1.  

Миючі  засоби для миття маніпуляціонної кімнати, пральні, музичної,спортивної зали

білизна поверхня , 5000 мл.

білизна сантехніка , 5000 мл.

 

1

1

 

142,00

267,00

Чек від 11.06.18

 1.  

Лейкопластирь ( медичний кабінет)

 

1

15,00

Чек від 13.06.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

 

102,00

Чек від 15.06.18

 1.  

Крем – мило 1 л ( медичний кабінет)

 

1

28,99

Чек від 20.06.18

 1.  

Різьба  МНР, Труба 1''

(відрізок труби на час повірки лічильника холодної води)

2

100,00

Чек від 24.06.18

 1.  

Послуги  Інтернету «Київстар»

 

102,00

Чек від 25.06.18

 1.  

Шприц

10 шт.

23,00

Чек від 26.06.18

 1.  

Проїзд

 

30,00

Акт від 27.06.18

12

Лампа настінна (для заміни на центральному вході)

1

100,00

Чек від 27.06.18

 

Загальна сума витрат –    1051,99  грн.

 Залишок  -   10 999, 71    грн.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   ЛИПЕНЬ  2018 РОКУ

31.07.18

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Опломбування приладу холодної води

 

1

26,00

Чек від 03.07.2018

 1.  

Лампа ELсвітлодіодна 10W

(для прожектору на вулиці біля гр. № 1)

1

120,00

Чек від 09.07.2018

 1.  

Послуги Інтернету

 

1

102,00

Чек від 10.07.2018

 1.  

Клейка стрічка,

Клей – олівець (для медичної сестри)

 

22,00

Чек від 11.07.2018

 1.  

Послуги Інтернету

 

1

102,00

Чек від 17.07.2018

 1.  

Акумулятор для источника бесперебойного питания (для кабінету медичної сестри)

1

250,00

Чек від 30.07.2018

 1.  

Емаль ПФ -115 0,25 кг (червона) для фарбування люка,де знаходиться пожежний гідрант

1

23,70

Чек від 31.07.2018

 1.  

Проїзд

 

 

27,00

Акт від 31.07.2018

 

Загальна сума витрат –    672,70  грн.

 Залишок  -   14 632, 01  грн.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   СЕРПЕНЬ  2018 РОКУ

31.08.18

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Ліска для тримера ( для покосу трави)

2 шт. * 15 м.

100,00

Чек від 01.08.18

 1.  

Чорнила для принтера

2 шт.

168,00

Чек від 07.08.18

 1.  

Засіб мийний синтетичний ( для прання  штор коридорів, музичної та спортивної залів)

2,5 кг

67,50

Чек від 07.08.18

 1.  

Ніж для тримеру

1

25,00

Чек від 09.08.18

 1.  

Повірка манометрів

2 шт.

200,00

Чек від 10.08.18

 1.  

Крем – мило  460 мл.

Палички ватні 200 шт.( медичний кабінет)

 

10,50

9,90

Чек від 16.08.18

 1.  

Хлоргексидин  0,05% ( медичний кабінет)

200 мл.

16,10

Чек від 23.08.18

 1.  

Послуги Інтернету

 

1

102,00

Чек від 28.08.18

 1.  

Сегрегатор  А4/70

Скорошиватели  А4

1 шт.

30 шт.

162,90

Чек від 28.08.18

 1.  

Проїзд

 

70,00

Акт від 31.08.2018

 

Загальна сума витрат –  800,97  грн.

 Залишок  -  17729, 04     грн.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   ВЕРЕСЕНЬ  2018 РОКУ

28.09.18

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Гігієнічні дослідження (виявлення бактеріального забруднення середовища, води після заміни фільтру,

харчових продуктів на бактерії групи кишкової палочки,

продовольчої сировини  на виявлення різних видів бактерій)

послуга

1330,39

Чек від 05.09.2018

 

 1.  

Дез Таб Нью 1 кг (табл.)

5

1165,00

Чек від 05.09.2018

 

 1.  

Лампа EL св/діод. 10W

1

   45, 00

Чек від 07.09.2018

 

 1.  

Лампа EL св/діод.  А60

1

   120, 00

Чек від 07.09.2018

 

 1.  

Послуги Інтернету

1

102,00

Чек від 10.09.2018

 

 1.  

Кріплення до ВП-2(транспортне)

16

880,32

Чек від 10.09.2018

 

 1.  

Крем – мило  500 мл(для медичного кабінету)

1

   12,90

Чек від 12.09.2018

 

 1.  

Перчатки н/ст (для медичного кабінету)

5

10,75

Чек від 12.09.2018

 

 1.  

Порошок

2

99,89

Чек від 14.09.2018

 

 1.  

Провід безперебійного живлення для ноутбуку (для методичного кабінету)

1

400,00

Чек від 14.09.2018

 

 1.  

Передплата  періодичних  видань:

журнал  «Вихователь – методист»

послуга

1 044,00

Чек від 17.09.2018

 

 1.  

Настройка фортепіано (у музичній залі)

1

350,00

Акт від 19.09.2018

 

 1.  

Віяло металеве (для прибирання двору)

1

100,00

Чек від 23.09.18

 

 1.  

Стекло 4 мм для заміни у пожежних кранах

4

510,00

Чек від 24.09.18

 

 1.  

Виготовлення контуру заземлення та заземлення електрообладнання

1

4000,00

Чек від 25.09.18

 

 1.  

Послуги Інтернету

1

104,00

Чек від 27.09.18

 

 1.  

Проїзд

послуга

64,00

Акт від 28.09.2018

 

             

 

Загальна сума витрат –   10 338,25   грн.

 Залишок  -   11 795,79    грн.