ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ № 366

1. КОШТОРИС НА 2017 РІК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28.01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі:

П’ять  мільйонів  п’ятсот сорок п’ять  тисяч

Сімсот тридцять грн.  гривень 00 копійок

(5 545 730,00грн.______________________)

(сума словами І цифрами)

 

Начальник управління освіти

Департаменту гуманітарної

                                                                                                                                  політики Дніпровської міської

                                                                                                                                       О.В.Марусов

 

 

КОШТОРИС

на 2017 рік

34498418 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) №366 Дніпровської  міської  ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_______________________________________________ м.Дніпро________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)___________________________________________________

Код   та   назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради_________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету______________________

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для

бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) *   1011010 Дошкільна освіта


(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

5 000 558,00

545 172,00

5 545 730,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

     5 000 558,00

    X

     5 000 558,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

    545 172,00

        545 172,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0.00

0.00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за  кодами

пр програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

 

 

X

**

**

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

5 000 558,00

545 172,00

5 545 730,00

Поточні видатки

2000

5 000 558,00

545 172,00

5 545 730,00

Оплата праці

2110

3 426 794,00

0.00

3 426 794,00

Заробітна плата

2111

3 426 794,00

0.00

3 426 794,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0.00

0.00

0.00

Нарахування на оплату праці

2120

   753 895,00

0.00

753 895,00

Використання товарів і послуг

2200

   818 514,00

545 172,00

1 363 686,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

  2 833,00

0.00

2 833,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

  2 046,00

0.00

2 046,00

Продукти харчування

2230

  401 000,00

545 172,00

946 172,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

  29 386,00

0,00

29 386,00

Видатки на відрядження

2250

  42,00

0,00

42,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

             0,00

           0,00

              0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

382 447,00

0,00

382 447,00

Оплата теплопостачання

2271

 183 914,00

0,00

183 914,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 35 620,00

0,00

35 620,00

Оплата електроенергії

2273

 162 913,00

0,00

162 913,00

Оплата природного газу

2274

  0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

  0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

  0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

760,00

0,00

760,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

  0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

760,00

0,00

760,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

  0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

690,00

0,00

690,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

  0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

  0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

690,00

0,00

690,00

Інші поточні видатки

2800

665,00

0,00

665,00

Капітальні видатки

3000

  0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

  0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

  0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

  0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

  0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

  0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

  0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

  0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

  0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

  0,00

0,00

0,00

 

Керівник                                                             М.В. Жила

 

Начальник відділу ЦБ Індустріального  району                    В.П. Матвієнко


 

 

 

 

2. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ АБО СПОНСОРСЬКИХ КОШТІВ У 2017 РОЦІ.

 

Надходження у січні 2017 року:  3625,00 грн.

Залишок 2016 року :  3091,63 грн.

Всього 6716,63 грн.

Використані  благодійні  внески   за     січень   2017  р. наступним чином:

 

 • Миючі ,чистячи засоби на харчоблок -   304,55 грн.
 • Препарати невідкладної допомоги для медичного кабінету: 95,00  грн.
 • Пральний порошок на пральню  -  102,35  грн.
 • Виготовлення печатки, штампу (у зв’язку з перейменуванням міста)- 675,60 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар»  - 104,00 грн.
 • Лопата снігова – 95,00 грн.

Лампи енергозбережувальні   - 279,90  грн.

 • Ревізія електрощитової – 1700,00 грн.
 • Заміна труби у підвалі п/є     -  650,00 грн.
 • Засоби для миття коридорній – 102,6 грн.
 • Завгоспу лампочки, сіль для території
 • Печатки робочі -  6,90 грн.
 • Проїзд  (акт ) – 75,00 грн.     

Загальна сума витрат за     січень    2017  р. –  4145,05  грн.

 Залишок  -  2571,58    грн.    

 

 

Надходження у лютому 2017 року:  в сумі 3900 грн. +   2571,58   грн. (залишок   січня   2017 ) =   6471,58 грн. 

Використані  благодійні  внески   за     лютий   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок:  429,29 грн.
 • Медичний кабінет:  608,60 грн.
 • Пральня :   107,60  грн.(порошок)
 • Кабінет завідувача:  14,00 грн.(скотч,стержні)
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 104,00 грн.
 • Завгосп :   225,00  +  225,00 ( лампи) = 450,00 грн.
 • Методист : 60,00 грн.(посібник)
 • Коридорна пакети для сміття, Доместос: 48,00 грн.
 • Двірник: 21,60 грн.(сіль)
 • Робочий по обслуговування будівлі –549,00 грн.(заміна водостоку гр№№2,9)
 • Проїзд  – 60,00 грн.        

 

Загальна сума витрат –   2452,09  грн.

Залишок   4019,49   грн.    

 

 

 

Надходження у березні 2017 року:  в сумі 4815,00 грн. +   4019,49   грн. (залишок   лютого   2017 ) =  8834,49 грн. 

Використані  благодійні  внески   за     березень  2017  р. наступним чином:

 

-             Харчоблок:  1263,15   грн.

-             Медичний кабінет: 1652,31 грн.(деззасоби)

-             Пральня :   = 204,45  грн.

-             Кабінет завідувача: 376,00(чорнила) + 28,00 = 404,00 грн

-             Поповнення Інтернет «Киевстар» : 104,00 грн.

-             Кастелянка :100,00 грн. (ремонт двигуна швейної машини)

-             Методист: 51,88 грн.(скотч,клей)

-             Лабораторні дослідження води та їжі: 1382,19грн.

-             Завгосп : 126,66 грн.( пензлі, валики,ванночка малярна)

-             Робочий з обслуговування приміщення : 60,00 грн.(кран)

-             Проїзд  – 75,00 грн.     

 

 

 

Загальна сума витрат –   5423,64  грн.

 Залишок  - 3410,85    грн.    

 

 

 

Надходження у квітні 2017 року:  в сумі 3625,00 грн. +   3410,85 грн. (залишок   березня   2017 ) =   7035,85грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     квітень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок:   ( ремонт протирочної машини) - 1300,00 грн.
 • Харчоблок:  миючі   1054,00   грн.
 • Медичний кабінет: 117,00 грн.(миючі засоби)
 • Пральня :  31,40 грн.(порошок)
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 312,00 грн.
 • Кабінет завідувача : 149,40 грн.(ксерокс технічного плану формат А3)
 • Завгосп : 64,95 (ліхтарик) грн.
 • Коридорна : 9,90 грн.(мило)
 • Ремонт  щитової : 660,00 грн. - ревізія щитової
 • Омолодження дерева (перед входом групи № 1) – 1000,00 грн.
 • Проїзд  – 75,00 грн.     

 

Загальна сума витрат –   4743,65  грн.

 Залишок  - 2292,20    грн.   

 

Надходження у травні 2017 року:  в сумі 3675,00 грн. +   2292,20 грн.  (залишок   квітня   2017 ) =  5967,20 грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     травень  2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок: 282,10 грн.
 • Медичний кабінет: 144,50  грн.
 • Пральня :  92,16  грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» :104,00 +104,00 +104,00 =  312,00 грн.
 • Завідувач : 35,00 грн.
 • Кастелянка :495,00 грн. ( придбання електроприводу ) + 34,90 = 529,00 грн.
 • Методист:  320 грн. ( методична література)
 • Завгосп : 176 грн. (вапно)
 • Робочий з обслуговування приміщення :  2000,00 ( тример) + 50,00
 • ( ліска) =   2050,00 грн.
 • Пісок (чек), доставка піску (акт) – 850,00 грн.
 • Дезінсекція шершнів – 150,00 грн(29.05.17), 150,00грн. (31.05.17)
 • Двірнику: 3,99 грн.
 • Проїзд  – 75,00 грн.     

 

Загальна сума витрат –  5170,00  грн.

 Залишок  -  797,80    грн.   

 

Надходження у червні 2017 року:  в сумі 3550,00 грн. +   797,80    грн.  (залишок   травня  2017 ) =  4347,80 грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     червень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок273,50 грн.
 • Медичний кабінет: (дезактин)  276,90  грн.
 • Пральня :  86,95 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 312,00 грн.
 • Методист45,90 грн.
 • Проведення досліджень піску на визначення яєць та личинок гельмінтів –531,40 грн.
 • Завгосп: 260, 00 грн. ( оплата за навчання ).
 • Робочий з обслуговування приміщення :   326, 00  ( труба опалення для підвалу ) + 650,00 ( контроллер для холодильнику «м’ясної продукції») + 38,00 ( доставка контроллера) + 40,00 ( кнопка ВКЛ для контроллера)
 • + 230,00 ( лампа для прожекторів гр №5, №1з вулиці ) = 1284,00 грн.
 • Ремонт пральної машини – 450,00  (акт)
 • Ремонт частини труби теплопостачання – 350,00 (акт)
 • Проїзд  – 84,00 грн. (акт)    

 

Загальна сума витрат –  3954,65  грн.

 Залишок  -  393,15    грн.   

 

Надходження у липні 2017 року:  в сумі 3490,00 грн. +   393,15  грн.  (залишок    червня    2017 ) =  3883,15  грн. 

Використані  благодійні  внески   за     липень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок: 323,45 грн.
 • Медичний кабінет: 93,40 грн.
 • Пральня :  87,21  грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 208,00 грн.
 • Методист:  ( методична література) 175,00 грн.
 • Завгосп :  184,01 (лампа світлодіодна)+ 10,00( лампа)=   194,01 грн.
 • Коридорна 26,35 грн.
 • Робочий з обслуговування приміщення :  50,00 ( новосели) + 50,00

        ( ліска) + 50,00( труба для х/води у підвалі) + 60,00( «жидкие гвозди» для  підклеювання кахлю у медичному кабінеті) грн. = 210,00 грн.

 • Чистка каналізаційного люку 28.07.17  1200 грн.(акт)
 • Проїзд  – 63,00 грн.     

 

Загальна сума витрат –  2580,42  грн.

Залишок  -  1302,73    грн.   

 

Надходження у серпні 2017 року:  в сумі 3050,00 грн. +   1302,73    грн.  (залишок   липня   2017 ) =  4352,73 грн. 

 

Використані  благодійні  внески   за     серпень   2017  р. наступним чином:

 • Харчоблок : 120,00 грн. + 300,00 грн. ( акт)= 420,00 грн.
 • Медичний кабінет: 187,50  грн.
 • Дезактин  5 кг.: 1415,00 грн.
 • Пральня :  122,88 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар» : 312,00 грн.
 • Завідувач : 139,56 грн.
 • Методист:   35,00 грн.
 • Двірник  : 30,97  грн.
 • Робочий з обслуговування приміщення : 120,00 (заміна  труб у підвалі) +   + 150,00  ( ремонт стільців у музичній залі)+ 65,00  = 335,00 грн.
 • Фарбування  сходів закладу: 430,90 грн.
 • Проїзд  – 81,00 грн.     

 

 

Загальна сума витрат –  3509,81  грн.

 Залишок  -  842,92    грн.    

 

 

 

Надходження у вересні 2017 року:  4975,00 грн.

Залишок серпня 2017 року :  842,92 грн.

Всього 5817,92 грн.

Використані  благодійні  внески   за     вересень    2017  р. по закладу наступним чином:

 

 • Миючі ,чистячи засоби на харчоблок -   294,30 грн.
 • Препарати невідкладної допомоги для медичного кабінету: 80,79  грн.
 • Пральний порошок на пральню  -  136,35  грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар»  - 312 грн.
 • Штемпельна фарба - 25,80 грн.

       Лампи енергозбережувальні (спортивна зала)  - 279,90  грн.

 • Заміна   центральної вивіски – 250,00 грн.
 • Заміна труби у підвалі п/є     -  210 грн.
 • Печатки робочі -  6,90 грн.
 • Проїзд  (акт ) – 60,00 грн.     

 

Загальна сума витрат за     вересень    2017  р. –  1656,04  грн.

 Залишок  за     вересень    2017  р. -  4161,88    грн.    

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

 

31.10.17р.

 

 • Технічне обслуговування вогнегасників  - 10 шт. – 1000 грн. (акт)
 • Проїзд (відвезення та забирання вогнегасників) - 300 грн.(акт)
 • Миючі засоби  - 295,44 грн.
 • Медичний кабінет (спирт, шприци, рукавички, Нурофен дитячий ) -  228,70 грн.
 • Поповнення Інтернет «Киевстар»  -  208,00 грн.
 • Канцтовари  -  141,40 грн.
 • Лампочки до швейної машинки  - 40,00 грн.
 • Методична література  - 419,00 грн.
 • Підписка періодичних видань «Дошкільне виховання», «Вихователь – методист ДНЗ»  на 2018 рік: 1746,36 грн.
 • Придбання монометрів 2 шт – 200,00  грн.
 • Плівка, скоби  -  186,00 грн.
 • Труба м/п 2 м – 50грн.
 • Муфта 40*40 – 50 грн.
 • Рукавички 2 пари – 30 грн.
 • Проїзд  – 81,00 грн.(акт)      

 

Загальна сума витрат –  4975,90  грн.

 Залишок  -  3640,98    грн.

 

 

3. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  У 2017 РОЦІ.

  Інформація витрат щодо загального фонду  за 10 місяців 2017 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №366 ДМР  
               
КЕКВ Найменування Сума    
2111 Заробітна плата 2 510 852,46    
2120 Нарахування на оплату праці 562 775,64    
2230 Продукти харчування 760 026,38    
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 4 578,66    
  Вивіз твердих побутових відходів       4 578,66    
2271 Оплата теплопостачання 194 044,03    
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       31 863,71    
2273 Оплата електроенергії 176 754,92    

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА  ЛИСТОПАД  2017 РОКУ

30.11.17

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Технічний звіт вимірювання опору ізоляції

 

470,00

Чек від 02.11.17

 1.  

Труби, трійники,муфти,переходи (ремонт каналізації гр.№11,підвал)

 

1026,00

Чек від 12.11.17

 1.  

Миючі засоби – для посуду 5л, для поверхонь 5л, для сантехніки 5л,для кераміки 5л, трубоочисник 5 л

 

1171,56

Чек від 14.11.17

 1.  

Трійник, кріплення (підключення унітазів гр№11)

 

100,00

Чек від 19.11.17

 1.  

Труби, трійники,муфти,переходи (розведення водопровідних комунікацій гр№11)

 

873,00

Чек від 22.11.17

 1.  

Труба «екопластик», комплектуючі(розведення водопровідних комунікацій гр№11)

 

1120,00

Чек від 23.11.17

 1.  

Поповнення Інтернету «Київстар»

 

104,00

Чек від 24.11.17

 1.  

Компресор для холодильної шафи «Аріада» (зберігання м’ясної продукції)

 

3200,00

Чек від 24.11.17

 1.  

 Заміна компресора

 

600,00

Акт від 24.11.17

 

Загальна сума витрат –  8664,56  грн.

 Залишок  -  0,44  грн. 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ ТА ВИКОНАНІ  ВИДИ РОБІТ

ЗА БЮДЖЕТНІ  КОШТИ  2017 РОКУ

 

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Заміна дерев’яних вікон (груп №№ 6,7,8,11) на металопластикові вироби –

118, 922 м2  (грудень 2017 р.)

 

 

40 шт.

 

215 429,00  грн.

 

за сприяння народного депутата  України Я.Я.Безбаха

 1.  

Миючі   засоби :

 1. Мило   «Шик»

 

 1. Миючий засіб для посуду «Helper»

 

4 шт. * 3,75

 

 

4 шт. * 12,90  

 

15,00 грн.

 

 

51,60 грн.

 

(грудень 2017 р.)

 

 

(грудень 2017 р.)

 1.  

Медикаменти :

Шприци  10,0  

 

10 шт. *2,83

 

28,30 грн.

 

(грудень 2017 р.)

 1.  

Шприци    5,0

10шт. *2,01

20,1 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Шприци    2,0

10шт. *1,82

18,20  грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Бинт

6 шт. * 3,25

19,50 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Вата

10 шт. *3,83

38,30 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Гемо статична губка

2 шт. * 101,65

203,30 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Шпатель одноразовий

100шт* 1,5

150  грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Печатки резинові   

10 пар* 1,64

16,40 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Лейкопластир 

2 шт. * 24,96

49,92  грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Термометр  медичний

16 шт. *62,17

994,72 грн.

(грудень 2017 р.)

 1.  

Дезінфікуючі  засоби:

Біопагдез

 

10л* 240,00

2400 грн.

(грудень 2017 р.)

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА    ГРУДЕНЬ  2017 РОКУ

29.12.17

 

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

 1.  

Фурнітура ( голки та нитки)  для  оновлення  новорічних костюмів.

7

50,00

Чек від 01.12.2017

 1.  

Грунт  універсальний  

10 л.

25,00

Чек від 01.12.2017

 1.  

Болти , гайки

10 шт.

25,00

Чек від 03.12.2017

 1.  

Адаптер ( для системи доочищення води).

1

25,00

Чек від 03.12.2017

 1.  

Поповнення аптечки невідкладної допомоги

 

85,19

Чек від 03.12.2017

 1.  

Послуги інтернету

1

105,00

Чек від 04.12.2017

 1.  

Лампа  Led 10 W ( для  швейної машини)

1

45,00

Чек від 04.12.2017

 1.  

Мило рідке  500 мл ( для медичного кабінету)

1

12,90

Чек від 05.12.2017

 1.  

Шприц  2 мл (для проведення  щеплення  КПК)

20 шт.

37,80

Чек від 05.12.2017

 1.  

Мило туалетне ,  порошок  пральний

( для пральні)

2

85,40

Чек від 07.12.2017

 1.  

Гірлянда електрична 200 ламп

1

69,90

Чек від 07.12.2017

 1.  

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 13.12.2017

 1.  

Лопата снігова

4

360,00

Чек від 17.12.2017

 1.  

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 19.12.2017

 1.  

 Лампа св/діод. 10 W( для прожектору  на вулиці)

1

125,00

Чек від 20.12.2017

 1.  

Карнавальний аксесуар  «борода»

1

29,90

Чек від 21.12.2017

 1.  

Тумблер електричний для заміни  на вагах електронних ( харчоблок)

1

25,00

Чек від 27.12.2017

 1.  

Праска 

1

800,00

Чек від 27.12.2017

 1.  

Проїзд

 

93,00

Акт від 27.12.2017

 

Загальна сума витрат –  2207,09  грн.

 Залишок  -  2473,35  грн.

 

3. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  У 2017 РОЦІ.

  Інформація витрат щодо загального фонду  за 12 місяців 2017 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №366 ДМР
             
КЕКВ Найменування Сума бюджет Сума спецфонд
2111 Заробітна плата 3 048 176,90  
2120 Нарахування на оплату праці 679 716,78  
2210 Придбання господарчих товарів 2 466,60  
2220 Медикаменти 1 538,74  
2230 Продукти харчування 407 204,90 495640,63
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 5 303,34  
  Вивіз твердих побутових відходів       5 303,34  
2271 Оплата теплопостачання 330 864,11  
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       38 202,03  
2273 Оплата електроенергії 226 390,36  

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ДНЗ № 366

ЗА   СІЧЕНЬ   2018  РОКУ

31.01.18

 

 

№ з/п

Найменування товару, види робіт

Кіль

кість

Вартість, грн.

Примітка

1.      

Серветки, губки кухонні,порошок для чищення, мило господарське, крем – мило(харчоблок)

 

107,00

Чек від 03.01.2018

2.      

Крем – мило  460 мл (медичний кабінет)

1

17,50

Чек від 03.01.2018

3.      

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 03.01.2018

4.      

Насадка змінна для швабри (медичний кабінет)

1

29,90

Чек від 05.01.2018

5.      

Медикаменти : андипал ,каптопрес (невідкладна допомога)

 

35,90

Чек від 10.01.2018

6.      

Губка  металева (харчоблок)

6

37,20

Чек від 11.01.2018

7.      

Канцтовари : скоросшивач 8шт., коректор 1 шт, маркер 1шт.

 

67,00

 

Чек від 12.01.2018

8.      

Кран - букса (цех сирої продукції)

3

105,00

Чек від 13.01.2018

9.      

Кран – букса (цех готової  продукції)

1

45,00

Чек від 14.01.2018

10.   

Стержень 2 шт.,файли 100 шт

 

60,00

Чек від 16.01.2018

11.   

Послуги інтернету

1

104,00

Чек від 16.01.2018

12.   

Скотч 8мм

2

19,98

Чек від 18.01.2018

13.   

Водонагрівач  TESY(для загального туалету)

1

2430,00

Чек від 18.01.2018

14.   

Фрикційне кільце моталки «Мальва»

(для швейної машинки)

1

20,00

Чек від 20.01.2018

15.   

Віник

1

60,00

Чек від 21.01.2018

16.   

Сіль (для посипання)

4

18,00

Чек від 22.01.2018

17.   

Коліна, муфта, кран, шланг, труба

 

241,00

Чек від 24.01.2018

18.   

Порошок (для пральні)

 

94,70

Чек від 24.01.2018

19.   

Прочищення каналізації

 

1400,00

Акт від 24.01.2018

20.   

Проїзд

 

75,00

Акт від 31.01.2018

 

Загальна сума витрат –  5031,18  грн.

Залишок  -                        1807,17  грн.