НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Нормативно-правова база забезпечення    освітнього

 процесу у закладі

Закони України:

1.    Про  освіту

2.    Про дошкільну освіту

3.    Про охорону праці

4.    Про дитяче харчування

5.    Про фізичну культуру і спорт

6.    Конвенція про права дитини

7.    Про мови в Українській РСР

8.    Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

 

Укази Президента України:

1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.Про Державну премію України в галузі освіти

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

2.Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

3.Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

4.Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

 

Акти Кабінету Міністрів України:

1.від 5 квітня 1994 р. № 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

2.від 12 березня 2003 р. № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

3.від 13 квітня 2011 р. № 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"

4.від 14 червня 2002 р. № 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

5.від 8 серпня 2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

6.від 5 жовтня 2009 р. № 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

7.від 5 жовтня 2009 р. № 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

8.від 26 серпня 2002 р. № 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

9.від 22 листопада 2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

11.№311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

12. Базовий компонент дошкільної освіти.

 

Накази Міністерства:

1.    Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

2.    Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965

3.    Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

4.    Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

5.    від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

6.    від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

7.    від 15 квітня 1993 р. № 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

8.    від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

9.    від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

10. від 02.08.2005  № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

11. від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

12. від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

13. Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

14. від 13.05.93 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

15. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

16. від 17.02.99 № 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

17. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

18. від 29.07.93 р.№ 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

19. від 06.10.2010  № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

20. від 05.05.2005  № 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

21. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

22. від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"

23. від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

24. від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

25. від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

26. від 22.05.2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

27.  Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

 

Листи Міністерства:

 

1. Лист  МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах».

2.  Лист  МОН України  від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

3. Лист МОН України від 17.08.2017 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

4. Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

5.Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

6.Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

7.Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

8. Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі».

9.Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

10.Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»

11.Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

12. 16.Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

13.Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

14.Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

15.Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

 

16.Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"

17.Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"

18.Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»

19.Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

20.Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

21.Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

22.Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

23.Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

24.Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

25.Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

26.Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

27.Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

28.Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"

29.Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

30.Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

31.Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

32.Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

33.Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

34.Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

35.Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

36.Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

37.Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

38.Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

39.Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

 40.Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

41.Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

42.Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

43.Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу».

44.Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

45.Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

46.Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

47.Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

48.Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

49.Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

50.Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

51.Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

52.Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

53.Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

54.Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

55.Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

56.Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

57.Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

58.Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

59.Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

1.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2.Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

3.Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

4.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

5.Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

1.Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

2.ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

3.Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

Розпорядження Міністерства:

1.від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

 

 

Фінансова діяльність

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

10.05.2017                                                                                  м. Дніпро                                                                    №123

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

       Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожерт від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків" та від 09.04. 2012 року № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків", листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків" та від 28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах", рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 "Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками навчальних закладів, забезпечення доступності, безоплптності освіти у навчальних закладах міста Дніпра.

 

Н А К А З У Ю:

1. Керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста:

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально - виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2. Не допускати збір будь - яких готівкових внесків працівниками навчальних закладів.

1.3. Постійно проводити відповідну розяснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

1.4. Тримати на контролі питання щодо створення педагогічною радою, батьківським комітетом (радою) навчального закладу  благодійного рахнку у казначействі відповідно до чинного законодавства.

1.5. Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури , науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами).

1.6. Довести до відома громадськості та батьків реквізити  благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги навчальному закладу).

1.7.Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт, послуг, наданих навчальному закладу як благодійна допомога.

1.8.Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та вокористання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті навчального закладу, на інформаційних стендах.

1.9. Систематично, не рідше одного разу на півріччя , проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, радою та піклувальною радою навчального закладу, батьківською громадськістю.

1.10. Відповідальним за роботу сайтів постійно оновлювати інформацію у розділі "Фінансова діяльність", розміщувати на сайті звіти про використання  коштів.

1.11. Видати відповідний наказ по навчальному закладу та ознайомити з його змістом працівників під особистий підпис. Наказ розмістити на сайті навчального закладу у розділі "Фінансова діяльність".

2. Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти Семчука Ю. Й.

 

 

Начальник управління освіти

департаменту гуманітарної політики

міської ради                                                                                                                          С. Б. Баляй