Відкритий доступ

1.   СТАТУТ  ДНЗ № 366

 

          Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний  навчальний заклад (ясла - садок) № 366», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. № 6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р.  номер  запису  12241050001027882,  перереєстрованого із урахуванням змін від 12.11.2009 р. номер запису  12241050003027882, ідентифікаційний код 34498418.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад освіти – «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 366 » ДніпрОВСЬКОЇ Міської Ради (далі – дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р. №6, перереєстрованого із урахуванням змін від 03.05.2006 р.  номер  запису 12241050001027882, перереєстрованого із урахуванням змін від 12.11.2009 р. номер запису 12241050003027882, ідентифікаційний код 34498418 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2.    Місцезнаходження Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) № 366 » Дніпровської  міської  ради

 ( скорочена назва – ДНЗ № 366):

49087,м. Дніпро,

вул. Калинова , 92

телефон (0562) 724-49-61, (0562) 724-62-40

1.3.    Власник дошкільного закладу - територіальна громада міста в особі Дніпровської  міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт  приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 ( зі змінами ) , іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

1.5.    Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 1. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення  права дитини  на доступність і безоплатність  дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 2. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
 • формування особистості дитини, розвиток  її творчих здібностей та нахилів;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • підвищення соціально-економічного статусу та ролі дошкільного закладу в даному мікрорайоні;
 • виховання у дітей любові до України, свого народу;
 • залучення батьків, спонсорів, приватних осіб та працівників лікувальних закладів міста до активної участі  в діяльності дошкільного закладу;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
  1. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
  2. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством , державою за :
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
  1. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

         

 1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць.
 2. Групи комплектуються за віковими ознаками.
 3. У дошкільному закладі функціонують групи:
 • групи раннього віку – 3 ;
 • групи дошкільного віку – 8.
  1. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. При потребі можуть бути організовані групи з гнучким режимом дня    (короткотривалого перебування (3 години), 12-годинним режимом перебування (чергові ), прогулянкові).
  2. Наповнюваність груп дітьми становить:
 • від 1 року до 3 років - 15 осіб,
 • від 3 років до 6 років – 20 осіб,
 • в оздоровчий  період – 15 осіб.
 • різновікові групи – 15 осіб.
  1. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:
 • свідоцтво про народження дитини;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей , постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітних ,  малозабезпечених сімей та дітей , батьки яких є учасниками АТО, дітям ,працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків );
 • направлення на зарахування дитини згідно з електронною чергою.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі
хвороби, карантину, санаторного лікування, під час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

        2.8.  Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;

Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини - 10 днів.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. 

Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

 1. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:
 • з 10,5 годинним перебуванням – 7.00 до 17.30;
 • з 12-ти годинним перебуванням (чергова група) - з 7.00 до 19.00.

 

 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

 1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводяться  літні оздоровчі заходи.

 1. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на  період літнього оздоровлення.
 2. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу та  погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради; план на літній оздоровчій період затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.
 3. У дошкільному закладі визначена мова навчання і виховання дітей згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251).
 4. Організація навчально - виховного процесу у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового  компонента дошкільної освіти, чинних

( державних та альтернативних програм).

 1. Дошкільний заклад організовує навчально – виховний   процес за таким  напрямом:
 • психолого - педагогічний супровід розвитку особистості ;
 • наступність у роботі ДНЗ  та школи;
 • оздоровчий;
 • художньо – естетичний.
  1. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги

відповідно до порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами,затвердженого спільним  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 15.11.2013 № 1/9-813 « Про затвердження порядків надання платних послуг державними  та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 №736/902/758 та інструктивно – методичного листа Міністерства освіти  і науки України від 15.11.2013

№ 1/9-813 « Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах».

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.Забезпечення продуктами харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради   на  тендерній основі централізовано за рахунок місцевого бюджету та батьківської плати відповідно до  норм харчування.

5.3.Вартість харчування встановлюється згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради, нормативних документів профільного міністерства.

5.4.У дошкільному закладі встановлено: триразове харчування ( сніданок, обід, підвечірок).

5.5.Контроль за організацією та якістю харчування,  закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом готових  страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів, привиття  культурно – гігієнічних навичок здійснюється медичними працівниками  та керівником закладу.

5.6.Для дітей, які перебувають в спеціалізованих групах  харчування здійснюється на безоплатній основі.

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1.    У дошкільному закладі медичне обслуговування дітей здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, передбаченими штатним розкладом цього закладу та лікарями, які працюють  згідно зі встановленим графіком роботи у ДЦПМСД № 8  (дитяча поліклініка).

6.2.    Медичний персонал здійснює  обов’язкові медичні огляди, у тому числі медичні огляди перед профілактичними щепленнями; проводить профілактичні щеплення дітей дошкільного віку  згідно з календарем щеплень; надає невідкладну медичну допомогу та організовує заходи для госпіталізації (у разі показань); інформує про захворювання дітей  батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3. Забезпечує санітарно – гігієнічну, санітарно – просвітницьку, оздоровчу, профілактичну роботу  з дітьми, персоналом закладу та батьківською громадськістю.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.Учасниками навчально – виховного процесу у дошкільному закладі є:

 • діти дошкільного віку;
 • педагогічні працівники;
 • медичні працівники;
 • помічники вихователів :
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • фізичні особи, які надають додаткові  освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу, неповну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.4. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним  законодавством.

7.5. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст.26 Закону  України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» двічі на рік проходять безоплатні медичні ( профілактичні огляди) за місцем мешкання.

7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджується наказом Міністерством освіти і науки України.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення, як: подяка, (усна або із записом у трудову книжку), грамоти ( управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, департамент освіти і науки Дніпровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України), , нагороди (значок «Відмінник освіти України», медалі Софії Русової та Василя Сухомлинського), грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту), або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

7.10. Педагогічні працівники мають право на:

 • вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
 • підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботу;
 • внесення пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
 • соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднання у професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.12. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

1.Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України  ( 254к/96 –ВР), Законом України « Про дошкільну освіту» та іншими нормативно – правовими актами.

 

2. Дитина має право  гарантоване державою  на :

 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;

7.13.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною

дошкільної освіти;

 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей  українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • своєчасно вносити оплату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності дитини з різних причин;
 • відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.10.2016 р.№ 563/28693,діти з ознаками інфекційного захворювання до дошкільного закладу не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до дошкільного закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Діти після тимчасової відсутності у дошкільному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • дотримуватися режиму роботи дошкільного закладу;
 • дотримуватись режиму роботи групи, яку відвідує дитина;
 • співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради  який  є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту  гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно  з чинним законодавством.

          Керівник дошкільного закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», положенням «Про дошкільний  навчальний заклад» (зі змінами), забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, розпоряджається в установленому порядку майном  дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни, за збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу( окрім практичного психолога,який приймається та звільняється за згодою департаменту гуманітарної політики);
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із власником дошкільного закладу;
 • здійснює контроль за  організацією харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує додаткові освітні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання, навчання дітей;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує перед колективом працівників та батьківською громадськістю про навчальну-виховну, методичну  та фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу;
 • забезпечує та здійснює контроль за роботою сайтів дошкільного закладу.

8.3. Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному закладі є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник , педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, а також голова батьківського комітету дошкільного закладу. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

          Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4 на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

          Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 70%, батьків або осіб, які їх замінюють – не менше 70%.

          Термін їх повноважень становить 1 навчальний рік.

          Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

          Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення до нього;
 • обирають раду дошкільного закладу відповідно до Положення  , її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності  дошкільного закладу, дають їм оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

          Кількість засідань ради визначається за потребою.

          Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

          Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття  дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

8.6. У дошкільному закладі  діє  батьківський комітет згідно з положенням «Про батьківські  комітети дошкільного навчального закладу», який є добровільним  органом громадського  самоврядування,  створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав своїх дітей. Він формується з батьків або осіб , які їх замінюють по одному представнику  від кожної вікової групи та діє від їх імені.

          Батьківський комітет створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени батьківського комітету  обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює батьківський комітет  голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Легалізація батьківського комітету  здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному закладу після письмового повідомлення  батьківського комітету керівництва закладу про його заснування.

          Основними завданнями батьківського комітету є:

 • захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування дошкільного закладу, у відповідних державних та судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку  батьків і педагогічного колективу дошкільного закладу;
 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей  у дошкільному закладі;
 • зміцненню матеріально-технічної, навчально – методичної, корекційно – відновлювальної,  лікувально - оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • соціально - правовий захист учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Дошкільний заклад розташований на ділянці площею  8667 кв. м згідно з технічним паспортом.

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської  міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

9.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 • майно власника;
 •  кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні внески і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, батьків або осіб, які їх замінюють;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для впровадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

10.5. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.

       За рішенням власника  бухгалтерський облік здійснюється або самостійно , або  централізовано.

10.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

10.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених  її установчими документами.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

         11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється власником   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Державною інспекцією навчальних закладів .

11.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного навчального закладу.

 

XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації  (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації за рішенням власника, в інших випадках, передбачених чинним законодавством,  за рішенням суду.

12.2. При реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної угоди.

12.3. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.

12.4. У разі припинення діяльності юридичної особи (у разі її ліквідації,  злиття, поділу,  приєднання або  перетворення)  передбачається  передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду  або зарахування до доходу бюджету.  

12.5.  Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

 

 

 

2.  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  СТРУКТУРУ  ТА  ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ .

 

 

 

 

Правила прийому  до ДНЗ № 366

Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:

 • свідоцтво про народження дитини;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • документи для встановлення батьківської оплати за харчування дитини (для дітей , постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, багатодітних ,  малозабезпечених сімей та дітей , батьки яких є учасниками АТО, дітям ,працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків );
 • направлення на зарахування дитини згідно з електронною чергою.

 

2. Відповідно до  Закону України " Про освіту"   від  05.09.2017 № 2145-VIII   мовою  освітнього  процесу  в ДНЗ № 366   є  державна мова  - українська.

 

 

 

4. Річний звіт про діяльність ДНЗ № 366

Дошкільний навчальний заклад № 366  “Посмішка” – це типова будівля, розташована за адресою:  вул. Калинова, буд. 92. Всього працівників - 59, з них педагогів - 26. На сьогодні у закладі функціонує 11 вікових груп, з яких 8 груп   дошкільного віку, 3 - групи раннього віку.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у 2016 – 2017 навчальному році  спрямовував свою роботу на вирішення наступних завдань:

 

1. Реалізація  завдань  щодо виховання у дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

 

2.  Побудова процесу фізичного виховання з позиції фізичного потенціалу дитини, її рухової активності як важливої передумови дальшого розвитку особистості.

 

3. Удосконалення  роботи   щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

 

4.  Робота  над  другим  етапом   обласного  науково - методичного  проекту « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».   

 

 

Педагоги у своїй роботі керувались Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , «Про охорону  дитинства», «Про загальну середню освіту» , новою редакцією   Базового  компонента дошкільної освіти . Навчально-виховна робота з дітьми планувалася відповідно  до програм:

 Державних:

---   Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 р.  «Дитина»( наук. кер.

Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У.,Кудикіна Н.В.)  

--- Освітня програма «Дитина в дошкільні роки» ( науковий керівник Крутій К.Л).

---   Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція) 2012 р.

­­

Додаткових:

 

 • Програма з художньо - естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку « Радість творчості» (авт.. Борщ P.M., Самойлик Д.В.)
 • Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі « Грайлик» ( О. М.Березіна, 0.3. Гніровська, Т.А. Линник)
 • — Програма навчання дошкільників « Шахи у дитячому садку» . І. Г. Сухін 2008.

           Впродовж 2016 - 2017 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення навчально-виховного процесу. У цілому завдання виконано, чому свідчить аналіз виконання річного плану роботи.

  Усі педагоги  дошкільного закладу систематично працювали  над вдосконаленням своєї фахової майстерності,  вивчали  новинки  методичної літератури, нормативних та законодавчих документів. Вихователі закладу приймали активну участь у проведенні, колективних переглядів, консультацій для вихователів, тематичних тижнів, дитячих конкурсах, виставках дитячих робіт, спортивних та музичних свят і  розваг для дітей.

     У 2016 – 2017  навчальному році згідно  з річним планом роботи  відбулися засідання педагогічних рад, на яких розглядалися питання, а саме :

«завдання  діяльності  колективу та  пріоритетні  напрямки  створення  іміджу сучасного   дошкільного   закладу»;

«сучасного  погляду  на патріотичне виховання»;

«економічного  виховання  дітей дошкільного віку»;

«успіхи та досягнення за навчальний рік»

 

          Педагогічні  ради  відбувались  вчасно,  проводились  продуктивно  із

87 %  присутністю педагогів. Колектив закладу прикладав багато зусиль для зміцнення здоров’я дітей. Постійно здійснювався контроль з питань охорони життя і здоров¢я дітей від нещасних випадків. Створена та діє комісія по перевірці обладнання в групах та на майданчиках. Дане питання висвітлювалося на батьківських зборах. За період 2016 – 2017 н. р. не було зафіксовано жодного випадку травматизму дітей під час навчально-виховного процесу.

 

     Згідно з річним  планом роботи проведено всі заплановані заходи контролю і керівництва навчально-виховним процесом.

  Здійснювався контроль з таких питань як:   готовність всіх вікових груп до навчального року, готовність педагогів до робочого дня, стан ігрової діяльності, стан ведення документації, створення умов для здійснення навчально-виховного процесу, дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, проведення заходів з ранньої профорієнтації дошкільників, рівень впровадження програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»,  Базового компоненту дошкільної освіти та виконання  інструктивно - методичних рекомендацій « Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 -2017 навчальному році»  ( Додаток 1  до листа МОН України  від  16.06.2016р. № 1/9-315),  виконання роботи педагогів з формування у дітей  знань з ОБЖД, сформованість  культурно-гігієнічних навичок, рівень підготовки дітей до навчання в школі тощо.

 

На педгодинах  розглядалися  питання:

 

Моніторингу якості освіти. Кваліметрична модель.

Формування  життєвої  компетентності  дітей дошкільного віку під час інтегрованих занять.

Патріотизм плекається в родині.

Колективні творчі ігри - як засіб соціалізації  дітей дошкільного віку.

Оздоровлення дітей за допомогою нетрадиційних технологій : йога та  СУ – Джок терапія.

Соціально – економічній освіті новий подих.

Мовленнєвої компетенції  засобами  гри.

Чарівну силу музики – дітям щодня.

Моніторингу  діяльності дітей .

 

У колективних переглядах занять були задіяні вихователі, музичні керівники, практичний психолог, інструктор з  фізичного виховання . Педагогічний колектив закладу мав змогу побачити організовану діяльність з дітьми у кращих педагогів, а саме:

Проведення занять щодо реалізації  проекту  « Вчимося жити разом» - практичний психолог – Трефілова  О.М.

Проведення спортивних розваг у всіх вікових групах – інструктор з фізичного виховання – Соломяна Н.М.                                                                                                                                                                                                      

« Подорож  хмаринки » вихователь – Крупська Ю.С.

«Це  моя Україна, що як, тато і мама одна!» - вихователь –   Юхименко О.А.

«Казка  взимку  оживає» - вихователь – Дугань Н.О.

«Математичні  зимові  пригоди» -  вихователь –  Ягольник М.С.

 

          Протягом 2016-2017 навчального  року  для підвищення  професійного  рівня   педагогів  надавались  такі  консультації  :

Навчально-методичне забезпечення  освітнього процесу у 2016-2017 навчальному році (виставка - презентація методичних посібників).

Психологічна компетентність педагога – запорука успішної взаємодії з батьками  та дітьми.

Формування основ національної самосвідомості дошкільників засобом української народної іграшки.

Народна казка як один із засобів патріотичного виховання дітей.

Пазли – тренуємо розум у грі.

Ігрова практика соціалізації дошкільників в сюжетно-рольових іграх.

Флорбол – територія здоров'я.

Рання профорієнтація  дітей дошкільного віку  засобами економічного виховання .

Формування  комунікативної компетентності дітей дошкільного віку.

Музика – незамінна складова світу дитинства.

Місце самостійної діяльності дітей в освітньому процесі.

 

       Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали  змогу  поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність.  Протягом 2016 - 2017 навчального року з  педагогами закладу були підготовані і продемонстровані такі  методичні заходи:

Тренінг   «  Спостережливий вихователь – який він?».

Майстер – клас «Обличчям до батьків».

Семінар-практикум у формі гри  «Що? Де? Коли?»

«Гра як пріоритетний засіб розвитку  дитини дошкільного віку».

Семінар-практикум «Здорова дитина - щаслива дитина».

Тренінг  «Використання в освітньому процесі інтерактивних методів для  розвитку мовлення».

Майстер-клас: «Нетрадиційні прийоми розвитку музикальності дітей дошкільного віку ».

 

 

  Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України та планом заходів з проведення атестації в дошкільному навчальному закладі про атестовано 6 педагогічних працівників.

В результаті чого рішенням атестаційної комісії підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» вихователям  Ткаченко О.А.,   Дугань Н.О.,   підтверджено  8 тарифний розряд   вихователям    Крупській  Ю.С., Юхименко О.А., а також присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю  Ягольник М.С.,    інструктору з фізичного виховання  Солом’яній Н.М. підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 7 тарифного розряду.   

Ефективною  додатковою  формою  організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу  є гурткова робота. Вона спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток в них загальних і спеціальних здібностей.

   У  КЗО «ДНЗ(я-с) № 366»  функціонують  такі гуртки:

 

 

Назва гуртка

Керівник

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 «Театр одного актора» (хореографія)

 

« Казкове королівство» (шахи)  

 

« Комп’ютерна грамота»

 

« Дивосвіт»

Ампілогова О.М

 

Іванченко Н.А.

 

       Снітка О.І.

 

       Разіна В.В.

 

  Під керівництвом досвідчених педагогів протягом року працювали такі творчі   групи:

 

 

 

 

 

« Формування основ соціально - економічної освіти у дітей дошкільного віку ».

 

Мета: надання консультативної допомоги  вихователям  з питання економічного виховання, обізнаності педагогів з основними економічними поняттями а   також  впровадження фінансової грамотності  серед дітей дошкільного віку, розробка конспектів занять та підбір  дидактичних ігор.

 Члени творчої  групи  зібрали  багато матеріалу , для подальшої роботи над  даною темою,   приймали активну участь у проведенні педагогічної години та  педагогічної ради.

 

Члени творчої групи : Ткаченко О.А. – керівник групи ,  Лук’яненко О.А., Дугань Н.О., Бабенко Я.В., Харченко Н.Є., Доброхотова А.С., Доброхотова Г.В., Козочкіна Г.В., Ягольник М.С.

 

« Моніторинг якості освіти. Кваліметричний підхід ».

 

Мета: надання консультативної допомоги  вихователям  щодо проведення моніторингових  досліджень  діяльності дітей дошкільного віку та впровадження в практику кваліметричної моделі . Члени творчої  групи  зібрали  багато матеріалу , для подальшої роботи над  даною темою,   приймали активну участь у проведенні педагогічної години

Члени творчої групи : Іванченко Н.А. – керівник групи ,  Улексіна Т.І., Гур’єва В.П., Ударцева Ю.П.,Трефілова О.М., Ампілогова О.М., Юхименко О.А., Жила М.В., Соломяна Н.М.

 

« Національно - патріотичне  виховання дітей дошкільного віку ».

 

Мета: надання консультативної допомоги  вихователям  з питання національно – патріотичного виховання,  формування відповідного ігрового середовища, ефективної і дієвої роботи з дітьми стосовно даного питання, розробка конспектів занять та підбір  дидактичних ігор.

Члени творчої групи  підготували проведення педагогічної години та педагогічної ради. Під час проведених методичних заходів педагогами було висвітлено актуальність та пріоритетність даного питання , надавались  консультації для вихователів та батьків,  здійснювались колективні  перегляди  занять.  

Члени творчої групи : Крупська Ю.С. – керівник групи , Снітка О.І., Шаруда О.В., Разіна В.В.,Животовська І.А., Шурман Л.А., Довбня Н.М., Кожухар Л.А., Винник Л.О.

 

 

      Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено  методкабінети посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог. Слід відмітити вихователів Гур’єву В.П.,  Дугань Н.О., Кожухар Л.А., Винник Л.О., Разіну В.В.,  Ударцеву Ю.П.,інструктора з фізичного виховання Соломяну Н.М., практичного психолога   Трефілову  О.М.,  музичних керівників Ампілогову О.М., Животовську І.А. навчально - виховна робота яких носила сучасний, інноваційний характер, відзначалася високою ефективністю, отриманням позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей.

    Практичний психолог закладу протягом року спрямував свою роботу  в першу чергу на адаптацію дітей до умов дошкільного навчального закладу  та була членом творчої групи, яка займалась вивченням даного питання на виявлення дітей, які потребують психолого-педагогічної підтримки та надання їм відповідної фахової допомоги, а також на підвищення рівня просвітницької роботи серед батьків щодо  психологічного розвитку дитини   та попередження насильства у сім’ї.

 

 Колектив закладу працював  у тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Батьки брали  активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьківські всеобучі. Анкетування батьків свідчить про те, що більшість дітей із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої. Батьків задовольняють педагоги, які працюють з їх дітьми, вони  із задоволенням і інтересом спілкуються з вихователями про створення  безпечних умов для розвитку, навчання та виховання дітей.

     Згідно річного плану проводились музичні та спортивні свята та розваги під керівництвом музичних  керівників Ампілогової  О. М. та Животовської І. А.    Протягом року проведено цілу низку ранків, свят, розваг, а саме: « У всіх країнах світу свято знань святкують діти»,  «Осінь, осінь вже прийшла!» , «Святий Миколай до нас завітай»,   Ось і знову Новий рік ступає на поріг»,  «Віночок різдвяних свят», «Хоч зима і злиться,  а весні підкориться» ,«Матусю привітаємо їй пісню заспіваємо» ,  «Великодній передзвін», «Садочку рідний, прощавай!» (випускні ранки); а також тематичні заняття: Стежинками В.Сухомлинського,  День міста, Шевченко - України син, Гуморина в родинному колі, Ми - друзі тварин , Мамине свято , тематичні тижні.

Протягом навчального року було проведено моніторинг базових якостей особистості дітей. В результаті планування та проведення індивідуальної роботи з дітьми  було отримано позитивний результат, про що  свідчать результати психолого-педагогічних досліджень, проведені наприкінці навчального року.

      Для підвищення педагогічної кваліфікації  педагогів здійснювалась підписка на періодичні фахові журнали «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога»,  « Вихователь-методист дошкільного навчального закладу» та «Практика управління дошкільним навчальним закладом». Використовувалися  диски: « Шаблони і розробки для вихователя-методиста» та  «Шаблони документів закладу освіти».  Методичний кабінет поповнювався новою методичною літературою, посібниками.

  Велась активна лікувально-профілактична, оздоровча, протиепідемічна, санітарно-гігієнічна, санітарно-просвітницька робота, яка здійснювалась старшою медичною сестрою Шлапак О.О. , методистом  Іванченко Н.А., та інструктором з фізичного виховання Соломяною Н.М.

 

     У дошкільному закладі за планом роботи проводились навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

 У закладі ведеться журнал з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.  Постійно здійснювався контроль за роботою систем забезпечення життєдіяльності будівлі закладу.

 

У групах створювалися  сприятливі умови для успішного і комфортного розвитку кожної дитини, збереження її психічного і фізичного здоров¢я, створення почуття захищеності. Це складна справа, яка потребує від вихователів і батьків не тільки знань і бажань, але й матеріальних ресурсів, яких, нажаль, не вистачає. Але й багато зроблено. Дитячий садок став більш сучасним. Це відчувається і у підборі кольорів, і в оформленні стендів, і в появі художньо-оформлених у коридорах зелених куточків. Приймальні кімнати стали місцем зустрічі батьків, дітей та вихователів. Візитка розповідає про групу та її мешканців. Тут і назва групи, портрети дітей, виставки дитячої творчості, порада батькам у привабливій формі, скриньки для запитань та пропозицій батьків. Оформлення групових кімнат відповідає вікові та нахилам дітей. Головне – повинно бути зручно, затишно та безпечно дітям. Ігрові меблі стали більш різноманітними, зручними та сучасними. Найулюбленіші місця дітей у закладі – це музична зала, де можна і потанцювати, і подивитись яскраву виставу.

У 2016-2017 навчальному році покращився матеріально – технічний стан дошкільного закладу.

Для забезпечення оптимального температурного режиму роботи спортивної зали у осінньо - зимовий період придбано тепловентилятор . Для роботи закладу з питань організації діловодства та адміністративно – господарської діяльності та у зв’язку з переіменуванням міста придбано печатку та штамп закладу .

Підготовлено систему опалення методом промивки до осінньо-зимового опалювального сезону.

Проведено ремонт електрощитової  закладу. Проведено косметичний ремонт туалету групи № 6 з встановленням двох дитячих унітазів , косметичний ремонт приміщення групи та санітарної кімнати групи № 5, косметичний ремонт приміщення мийки № 4, косметичний ремонт приміщення мийки № 3, косметичний ремонт приміщення мийки групи № 2, косметичний ремонт приміщення мийки групи № 8. Також виконано косметичний ремонт приміщення роздягальні групи № 1.

Методичний кабінет поповнено посібниками та літературою, оформлена підписка  журналів на наступний рік. Для прикрашання  музичної зали виготовлені нові атрибути та прикраси, а саме: «північне сяйво», ялинки будиночок, гірлянди, бантики. Поповнені групові  ігрові осередки новими іграшками та атрибутами. Для організації оздоровчого періоду в кожну групу придбано обладнання для ігор з водою, повітрям та піском, завезено річковий пісок у кількості 5 тонн в пісочниці. Батьки групи № 8 встановили нову пісочницю на прогулянковому майданчику. Завдяки спільній праці вихователів та батьків пофарбовано ігрове обладнання на подвір’ї. Проведено роботи з білування бордюрів, квітників, задніх стін альтанок. Омолоджено аварійне дерево перед входом до групи раннього віку № 1.

З фонду  народного депутата  Безбаха Я.Я. виділено 94,128 тис. грн. на капітальний ремонт будівлі з заміни вікон для групи раннього віку № 1 . Ці роботи виконано в повному обсязі. Також з  фонду  депутата міської ради Сергеєва В.С. виділено 84,568 тис. грн. на шафи для одягу дитячі 3-містні для груп раннього віку № 1,2 та групи дошкільного віку № 6; 52,725 тис. грн. на комплект меблів для господарчих потреб для пральні та ігрова модулі для груп дошкільного віку №4 (ігрова стінка),  для групи раннього віку № 3 -  тумба для посуду, тумба кухонна навісна , для групи раннього віку № 2 – горшечниця дитяча 24-місна, комплект меблів для мийки групи № 9; 41,206 тис. грн. на ігрові модулі у групи дошкільного віку № 11, № 5(куточки природи), № 7,№ 9 (спортивні куточки), № 10 (гральний модуль «Лікарня»), № 8 – стінка меблева для іграшок, № 7 – стіл кухонний роздаточний, № 9, № 11 – ліжка двохярусні – 4 шт., стіл кутовий до музичної зали, стіл комп’ютерний (збільшений) – 2шт. до спортивної зали, для медичного кабінету – шафи навісні. Всі меблі взято на облік матеріальних цінностей закладу.

З фонду міського бюджету Департаментом гуманітарної політики ДМР заклад забезпечено комплектом посуду, а саме: тарілка глибока - 30 шт., тарілка мілка – 30 шт., блюдце – 30 шт., чашка 250 – 30шт., чашка 130 – 30 шт. на загальну суму 3 348,00 грн.

В наступному навчальному році планується провести роботи з утеплення фасаду будівлі, провести ревізію електрощитової та електричної мережі закладу,  про що внесені пропозиції до проекту бюджету 2017 року до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Також з проханням про заміну шаф дитячих для одягу групам дошкільного віку № 4, № 9,№ 11 складено звернення до депутата міської ради Сергеєва В.С.

 

 Виходячи з аналізу роботи за навчальний рік ми плануємо у наступному році більше уваги приділяти профілактиці захворювань дітей, укріпленню здоров’я, загартуванню, фізичному розвитку. А також спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для розвитку інноваційної особистості, креативності дитини, активності та самостійності.

Програма гуманістичної спрямованості стає для педагогів зрозумілою і природньою, пов¢язаною з більшими, ніж раніше клопотами, але привабливою. Попереду серйозна робота по посиленню уваги до ідеї гуманізації. В умовах гуманізації освіти важливого значення набуває проблема психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості кожної дитини з метою забезпечення оптимальних умов для успішного розвитку, виховання та самореалізації.

Перебудова системи освіти у зв’язку з переходом на нову структуру і терміни навчання, а також нова Базова програма вимагає змін у організації та змісті педагогічного процесу. Ці зміни також зумовлюють необхідність перегляду деяких підходів до планування, завдяки якому забезпечується систематична, впорядкована, раціональна і ефективна робота дошкільного закладу.

В процесі роботи планується розповсюдження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу особистості, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення  та рефлексії, моделювання освітнього процесу. Робота над проблемою дозволить нам підвищити якість освіти, педагогічну майстерність, визначити основні пріоритети діяльності та створити колектив однодумців педагогів і батьків.

30.05.2017 р.

                             

5. Вакантні посади  ДНЗ № 366 - вихователь, двірник ( станом на 01.12.2017 р. )