Дистанційна робота КЗДО № 366 ДМР

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД   ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

  (ЯСЛА - САДОК)  №366

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

                  

 01.09.2023                                       м. Дніпро                                    № 25 - ОД

Про організацію освітнього

процесу в КЗДО № 366 ДМР

 

На виконання Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), законом України «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального рову під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питанні організації дистанційного навчання», рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 № 55/26 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради», з метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Організувати освітній процес в КЗДО № 366 ДМР з 01.09.2022 за дистанційною формою навчання.

2. Створити умови для отримання якісної дошкільної освіти здобувачами освіти, а саме: проводити освітню, просвітницьку, роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків про важливість організації освітнього процесу у закладі з використанням дистанційної форми організації освітнього процесу.

3. Вихователю-методисту:

3.1. Розробити план заходів консультативної, методичної, організаційно-педагогічної роботи з батьками вихованців у період воєнного стану.

3.2. Розміщувати на вебресурсах ЗДО та освітніх платформах закладу методичні кейси, матеріали для педагогів, висвітлювати роботу педагогічних працівників під час проведення дистанційного навчання.

3.3. Підтримувати потенціал вихователів та створювати умови для його розвитку з питань організації дистанційної форми освітнього процесу, психолого-педагогічного супроводу дітей та їхніх батьків в умовах війни, створення розвивального середовища тощо.

4. Педагогічним працівникам:

4.1. Організувати дистанційну роботу педагогів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у відповідності до розкладу організації освітнього процесу.

4.2. Враховувати особливості дітей дошкільного віку під час організації освітнього процесу в дистанційному форматі. Такі заняття, у разі згоди батьків, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться не більше 10 хвилин, старшого дошкільного віку - 15 хвилин.

4.3. Співпрацювати та організовувати зворотний зв’язок з батьками дітей через вебсайт закладу, програми Skype, Zoom, Viber, Classroom та соціальні мережі з питань стану здоров’я дитини, особливостей навчання, виховання, розвитку дітей при використанні дистанційного виду комунікації.

4.4. Інформувати батьків щодо допомоги дітям у подоланні негативних наслідків травмуючих подій та адаптації до нових обставин їхнього життя.

4.5. Використовувати публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування (на сайті МОН України, у групі закладу та групі SMART-освітав мережі Facebook тощо).  

4.6. Проводити роботу з батьками щодо психологічного супроводу дитини у воєнний час, надавати консультативну підтримку щодо допомоги дітям впоратися з тривожністю під час воєнних дій.

4.7. Залучати дітей до самостійного виготовлення поробок, малюнків, будь-яких проектів.

4.8. Організовувати педагогічний супровід дітей дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків щодо формування навичок безпечної поведінки, стресостійкості, збереження фізичного, психологічного, емоційного здоров’я із застосуванням освітнього процесу у дистанційному форматі.

5. Підвищувати власний фаховий рівень з оволодіння цифровими інструментами для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів. Зокрема, за допомогою реєстрації і проходження різних онлайн-курсів на платформах суб’єктів підвищення кваліфікації.

6. В умовах воєнного стану організація освітнього процесу повинна відбуватися з урахуванням безпекової ситуації за дистанційної форми роботи. У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі слід звернути особливу увагу на такі аспекти:

- організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;

- забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до інтернету;

- організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників освітнього процесу;

- систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку.

- використовувати синхронне і асинхронне навчання. 

7.        Організувати консультативну методичну допомогу педпрацівникам та родинам вихованців щодо організації навчально-виховного процесу.

8.        Здійснювати керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах ЗДО. Результати перевірок висвітлювати в звітах.

9.  Організовуючи навчально-виховний процес, диференціювати роботу дітей на заняттях та в повсякденному житті, об'єднуючи їх у підгрупи та добираючи для кожної з них матеріал різного змісту та складності, використовувати новітні освітні технології навчання та виховання, експериментально-дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.

(педколектив, постійно)

10.      Поширювати серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку.

(педагогічний та медичний персонал, постійно)

11.      Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о.директора                                                                               Вікторія РАЗІНА

 

 

 

 

     ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.директора КЗДО № 366 ДМР

                                         Вікторія РАЗІНА

 

Орієнтовна спеціально-організована діяльність з дітьми в групах КЗДО № 366 ДМР на 2022-2023 н.р. у період дії воєнного стану з дистанційною формою навчання

 

День

тижня

Перша молодша

Група № 1

Перша молодша

Група № 2

Перша молодша

Група № 3

Середня

 Група № 6

Середня

 Група № 5

Середня

 Група № 11

Понеділок

Музика

Озн.з екопростором

(природа)

Музика

Озн.з екопростором

(соціум /

 предмет. світ)

Музика Комунікативний розв./ художня літер.

             Фіз-ра

Ліплення / Аплікація

ІІ пол..дня

Озн.з екопростором

(предм. світ)

 

Музика

Озн.з екопростором

(природа)

Ліплення / Аплікація

Комунікативний розв./ художня літер.

Вівторок

Фізкультура

 

Сенсорний розвиток

Фізкультура

 

Ліплення / Аплікація

Фізкультура

  Озн.з екопростором

(соціум /

 предмет. світ)

Комунікативний розв./ художня літер.

Малювання

      Логіко-матем.розв.

 

       Психологія

 

Музика

Логіко-матем.розв.

ІІ пол..дня

Озн.з екопростором

(предм. світ)

 

Середа

Музика

Озн.з екопростором

(соціум /

 предмет. світ)

Озн.з екопростором

(природа)

Малювання

Музика

 

Ліплення / Аплікація

Музика

 

Логіко-матем.розв.

Музика

Ліплення / Аплікація

ІІ пол..дня

Озн.з екопростором

(предм. світ)

 

          Фіз-ра  

Озн.з екопростором

(природа)

 

       Психологія

 

Четвер

Фізкультура

 

Ліплення / Аплікація

Фізкультура

 

Сенсорний розвиток

Фізкультура

 

Сенсорний розвиток

Фіз-ра

 

Озн.з екопростором

(соціум)

 

Фіз-ра

 

Озн.з екопростором

(природа)

 

Музика

 

Малювання

П`ятниця

Комунікативний розв./ художня літер.

Малювання

Музика

Комунікативний розв./ художня літер.

 

Озн.з екопростором

(природа)

Малювання

 

Музика

Озн.з екопростором

(природа)

 

      Психологія

 

Комунікативний розв./ художня літер.

Малювання

Фіз-ра 

Озн.з екопростором

(соціум)

 

 

 

 

День

тижня

Молодша

Група № 9

Молодша

Група № 4

Старша

 Група № 10

Старша

 Група № 7

Старша

Група № 8

Понеділок

Музика

 

Ліплення / Аплікація

Комунікативний розв./ художня літер.

Малювання

Музика

Комунікативний розв

Малювання

 

 

                 Фіз-ра

 

Комунікативний розв

Ліплення / Аплікація

 

Озн.з екопростором

(предмет. світ)

Ліплення / Аплікація

 

Психологія

Вівторок

Фізкультура

 

Логіко-матем.розв.

Фізкультура

     Озн.з екопростором

(соціум /

 предмет. світ)

          Психологія

 

Фіз-ра

Логіко-матем.розв.

ІІ пол..дня

Озн.з екопростором

(соціум)

 

Музика

 

Озн.з екопростором

(соціум)

Грамота

 

    Музика

       Художня література

 

Грамота

 

 

Середа

Фізкультура

Озн.з екопростором

(соціум /

 предмет. світ)

            Психологія

Музика

Логіко-матем.розв.

    Музика

       Художня література

 

Грамота

 

Логіко-матем.розв.

Озн.з екопростором

(предмет. світ)

ІІ пол..дня

Художня література

Фіз-ра

Логіко-матем.розв.

ІІ пол..дня

Озн.з екопростором

(соціум)

 

Четвер

Комунікативний розв./ художня літер.

Малювання

Фізкультура

 

Ліплення / Аплікація

Фіз-ра

Озн.з екопростором

(природа)

Комунікативний розв

 

Музика

Комунікативний розв.

Малювання

Музика

Комунікативний розв

Малювання

 

П`ятниця

Музика

 

Озн.з екопростором

(природа)

 

Музика

 

Озн.з екопростором

(природа)

 

Озн.з екопростором

(предмет. світ)

Ліплення / Аплікація

 

Психологія

Фіз-ра

Озн.з екопростором

(природа)

 

              Психологія

Фіз-ра

Озн.з екопростором

(природа)

Комунікативний розв

 

 

З ДНЕМ РІДНОЇ МОВИ!

21 лютого – Міжнародний день рідної мови!

        Рідна мова - це історія народу, його світогляд, світобудова, його культура. Рідна мова - найдивовижніший винахід людства, інструмент збереження й розвитку інтелектуальних і духовних скарбів кожної нації. Нею говорять до нас батьки, звертаються мислителі минулого й сьогодення, нею виголошують закони... Міжнародний день рідної мови – свято, яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні.

Події останнього року стали поштовхом для переосмислення ролі рідної мови в житті кожного українця. Вона стала оберегом, символом єдності, маркером ідентичності, інструментом боротьби для кожного з нас, знаком незламності й сили духу для всього людства.

Українці це знову виборюють зі зброєю в руках. За українську мову, національну ідентичність та право бути господарями на своїй землі борються кращі сини та доньки країни.

Як і раніше, очевидна істина: мова має значення. Це та рушійна сила, яка об’єднала українців і весь світ та веде до перемоги України. Підтримувати культурне розмаїття, захищати мови корінних народів, утверджувати українську мову як державну, посилювати обороноздатність держави - наше спільне завдання.

 

РОЗМОВЛЯЙ УКРАЇНСЬКОЮ!!!     НАС ЄДНАЄ МОВА!!!

 

 

РІДНА МОВА                                                
Велична, щедра і прекрасна мова,
Прозора й чиста, як гірська вода, —
То України мова барвінкова, —
Така багата й вічно молода.
Вона, як ніжна пісня колискова,
Заходить в серце й душу з ранніх літ,
Ця мова, наче пташка світанкова,
Що гордо лине в свій стрімкий політ.


Юлія Косинська

 

Наказ на дистанційну форму навчання у 2023-2024 навчальному році у Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №366 Дніпровської міської ради

 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД   ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

(ЯСЛА - САДОК)  №366

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

НАКАЗ

                  

 01.09.2023                                        м. Дніпро                                    № 25 - ОД

Про організацію освітнього

процесу в КЗДО № 366 ДМР

 

На виконання Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), законом України «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального рову під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питанні організації дистанційного навчання», рішення Дніпровської міської ради від 17.08.2022 № 55/26 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради», з метою збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, враховуючи лист МОН № 1/12490 від 21.08.2023 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Організувати освітній процес в КЗДО № 366 ДМР з 01.09.2023 за дистанційною формою навчання.

2. Створити умови для отримання якісної дошкільної освіти здобувачами освіти, а саме: проводити освітню, просвітницьку, роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків про важливість організації освітнього процесу у закладі з використанням дистанційної форми організації освітнього процесу.

3. Вихователю-методисту:

3.1. Розробити план заходів консультативної, методичної, організаційно-педагогічної роботи з батьками вихованців у період воєнного стану.

3.2. Розміщувати на вебресурсах ЗДО та освітніх платформах закладу методичні кейси, матеріали для педагогів, висвітлювати роботу педагогічних працівників під час проведення дистанційного навчання.

3.3. Підтримувати потенціал вихователів та створювати умови для його розвитку з питань організації дистанційної форми освітнього процесу, психолого-педагогічного супроводу дітей та їхніх батьків в умовах війни, створення розвивального середовища тощо.

4. Педагогічним працівникам:

4.1. Організувати дистанційну роботу педагогів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у відповідності до розкладу організації освітнього процесу.

4.2. Враховувати особливості дітей дошкільного віку під час організації освітнього процесу в дистанційному форматі. Такі заняття, у разі згоди батьків, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться не більше 10 хвилин, старшого дошкільного віку - 15 хвилин.

4.3. Співпрацювати та організовувати зворотний зв’язок з батьками дітей через вебсайт закладу, програми Skype, Zoom, Viber, Classroom та соціальні мережі з питань стану здоров’я дитини, особливостей навчання, виховання, розвитку дітей при використанні дистанційного виду комунікації.

4.4. Інформувати батьків щодо допомоги дітям у подоланні негативних наслідків травмуючих подій та адаптації до нових обставин їхнього життя.

4.5. Використовувати публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування (на сайті МОН України, у групі закладу та групі SMART-освітав мережі Facebook тощо).  

4.6. Проводити роботу з батьками щодо психологічного супроводу дитини у воєнний час, надавати консультативну підтримку щодо допомоги дітям впоратися з тривожністю під час воєнних дій.

4.7. Залучати дітей до самостійного виготовлення поробок, малюнків, будь-яких проектів.

4.8. Організовувати педагогічний супровід дітей дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків щодо формування навичок безпечної поведінки, стресостійкості, збереження фізичного, психологічного, емоційного здоров’я із застосуванням освітнього процесу у дистанційному форматі.

5. Підвищувати власний фаховий рівень з оволодіння цифровими інструментами для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів. Зокрема, за допомогою реєстрації і проходження різних онлайн-курсів на платформах суб’єктів підвищення кваліфікації.

6. В умовах воєнного стану організація освітнього процесу повинна відбуватися з урахуванням безпекової ситуації за дистанційної форми роботи. У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі слід звернути особливу увагу на такі аспекти:

- організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;

- забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до інтернету;

- організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників освітнього процесу;

- систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку.

- використовувати синхронне і асинхронне навчання. 

7.        Організувати консультативну методичну допомогу педпрацівникам та родинам вихованців щодо організації навчально-виховного процесу.

8.        Здійснювати керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах ЗДО. Результати перевірок висвітлювати в звітах.

9.  Організовуючи навчально-виховний процес, диференціювати роботу дітей на заняттях та в повсякденному житті, об'єднуючи їх у підгрупи та добираючи для кожної з них матеріал різного змісту та складності, використовувати новітні освітні технології навчання та виховання, експериментально-дослідницьку діяльність, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.

(педколектив, постійно)

10.      Поширювати серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку.

(педагогічний та медичний персонал, постійно)

11.      Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

В. о. директора                                                                     Тетяна СТЕПАЧОВА