ЗВІТ КЕРІВНИКА ПЕРЕД БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Дошкільний навчальний заклад № 366  “Посмішка” – це типова будівля, розташована за адресою:  вул. Калинова, буд. 92. Всього працівників - 59, з них педагогів - 26. На сьогодні у закладі функціонує 11 вікових груп, з яких 8 груп   дошкільного віку, 3 - групи раннього віку.

 

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у 2016 – 2017 навчальному році  спрямовував свою роботу на вирішення наступних завдань:

 

1. Реалізація  завдань  щодо виховання у дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

 

2.  Побудова процесу фізичного виховання з позиції фізичного потенціалу дитини, її рухової активності як важливої передумови дальшого розвитку особистості.

 

3. Удосконалення  роботи   щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

 

4.  Робота  над  другим  етапом   обласного  науково - методичного  проекту « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».   

Педагоги у своїй роботі керувались Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , «Про охорону  дитинства», «Про загальну середню освіту» , новою редакцією   Базового  компонента дошкільної освіти . Навчально-виховна робота з дітьми планувалася відповідно  до програм:

 Державних:

---   Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 р.  «Дитина»( наук. кер.

Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У.,Кудикіна Н.В.)  

--- Освітня програма «Дитина в дошкільні роки» ( науковий керівник Крутій К.Л).

---   Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція) 2012 р.

­­

Додаткових:

  • Програма з художньо - естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку « Радість творчості» (авт.. Борщ P.M., Самойлик Д.В.)
  • Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі « Грайлик» ( О. М.Березіна, 0.3. Гніровська, Т.А. Линник)
  • — Програма навчання дошкільників « Шахи у дитячому садку» . І. Г. Сухін 2008.

           Впродовж 2016 - 2017 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення навчально-виховного процесу. У цілому завдання виконано, чому свідчить аналіз виконання річного плану роботи.

  Усі педагоги  дошкільного закладу систематично працювали  над вдосконаленням своєї фахової майстерності,  вивчали  новинки  методичної літератури, нормативних та законодавчих документів. Вихователі закладу приймали активну участь у проведенні, колективних переглядів, консультацій для вихователів, тематичних тижнів, дитячих конкурсах, виставках дитячих робіт, спортивних та музичних свят і  розваг для дітей.

     У 2016 – 2017  навчальному році згідно  з річним планом роботи  відбулися засідання педагогічних рад, на яких розглядалися питання, а саме :

«завдання  діяльності  колективу та  пріоритетні  напрямки  створення  іміджу сучасного   дошкільного   закладу»;

«сучасного  погляду  на патріотичне виховання»;

«економічного  виховання  дітей дошкільного віку»;

«успіхи та досягнення за навчальний рік»

          Педагогічні  ради  відбувались  вчасно,  проводились  продуктивно  із

87 %  присутністю педагогів. Колектив закладу прикладав багато зусиль для зміцнення здоров’я дітей. Постійно здійснювався контроль з питань охорони життя і здоров¢я дітей від нещасних випадків. Створена та діє комісія по перевірці обладнання в групах та на майданчиках. Дане питання висвітлювалося на батьківських зборах. За період 2016 – 2017 н. р. не було зафіксовано жодного випадку травматизму дітей під час навчально-виховного процесу.

     Згідно з річним  планом роботи проведено всі заплановані заходи контролю і керівництва навчально-виховним процесом.

  Здійснювався контроль з таких питань як:   готовність всіх вікових груп до навчального року, готовність педагогів до робочого дня, стан ігрової діяльності, стан ведення документації, створення умов для здійснення навчально-виховного процесу, дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, проведення заходів з ранньої профорієнтації дошкільників, рівень впровадження програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»,  Базового компоненту дошкільної освіти та виконання  інструктивно - методичних рекомендацій « Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016 -2017 навчальному році»  ( Додаток 1  до листа МОН України  від  16.06.2016р. № 1/9-315),  виконання роботи педагогів з формування у дітей  знань з ОБЖД, сформованість  культурно-гігієнічних навичок, рівень підготовки дітей до навчання в школі тощо.

На педгодинах  розглядалися  питання:

Моніторингу якості освіти. Кваліметрична модель.

Формування  життєвої  компетентності  дітей дошкільного віку під час інтегрованих занять.

Патріотизм плекається в родині.

Колективні творчі ігри - як засіб соціалізації  дітей дошкільного віку.

Оздоровлення дітей за допомогою нетрадиційних технологій : йога та  СУ – Джок терапія.

Соціально – економічній освіті новий подих.

Мовленнєвої компетенції  засобами  гри.

Чарівну силу музики – дітям щодня.

Моніторингу  діяльності дітей .

У колективних переглядах занять були задіяні вихователі, музичні керівники, практичний психолог, інструктор з  фізичного виховання . Педагогічний колектив закладу мав змогу побачити організовану діяльність з дітьми у кращих педагогів, а саме:

Проведення занять щодо реалізації  проекту  « Вчимося жити разом» - практичний психолог – Трефілова  О.М.

Проведення спортивних розваг у всіх вікових групах – інструктор з фізичного виховання – Соломяна Н.М.                                                                                                                                                                                                      

« Подорож  хмаринки » вихователь – Крупська Ю.С.

«Це  моя Україна, що як, тато і мама одна!» - вихователь –   Юхименко О.А.

«Казка  взимку  оживає» - вихователь – Дугань Н.О.

«Математичні  зимові  пригоди» -  вихователь –  Ягольник М.С.

          Протягом 2016-2017 навчального  року  для підвищення  професійного  рівня   педагогів  надавались  такі  консультації  :

Навчально-методичне забезпечення  освітнього процесу у 2016-2017 навчальному році (виставка - презентація методичних посібників).

Психологічна компетентність педагога – запорука успішної взаємодії з батьками  та дітьми.

Формування основ національної самосвідомості дошкільників засобом української народної іграшки.

Народна казка як один із засобів патріотичного виховання дітей.

Пазли – тренуємо розум у грі.

Ігрова практика соціалізації дошкільників в сюжетно-рольових іграх.

Флорбол – територія здоров'я.

Рання профорієнтація  дітей дошкільного віку  засобами економічного виховання .

Формування  комунікативної компетентності дітей дошкільного віку.

Музика – незамінна складова світу дитинства.

Місце самостійної діяльності дітей в освітньому процесі.

       Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали  змогу  поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність.  Протягом 2016 - 2017 навчального року з  педагогами закладу були підготовані і продемонстровані такі  методичні заходи:

Тренінг   «  Спостережливий вихователь – який він?».

Майстер – клас «Обличчям до батьків».

Семінар-практикум у формі гри  «Що? Де? Коли?»

«Гра як пріоритетний засіб розвитку  дитини дошкільного віку».

Семінар-практикум «Здорова дитина - щаслива дитина».

Тренінг  «Використання в освітньому процесі інтерактивних методів для  розвитку мовлення».

Майстер-клас: «Нетрадиційні прийоми розвитку музикальності дітей дошкільного віку ».

  Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України та планом заходів з проведення атестації в дошкільному навчальному закладі про атестовано 6 педагогічних працівників.

В результаті чого рішенням атестаційної комісії підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» вихователям  Ткаченко О.А.,   Дугань Н.О.,   підтверджено  8 тарифний розряд   вихователям    Крупській  Ю.С., Юхименко О.А., а також присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю  Ягольник М.С.,    інструктору з фізичного виховання  Солом’яній Н.М. підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 7 тарифного розряду.   

Ефективною  додатковою  формою  організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу  є гурткова робота. Вона спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток в них загальних і спеціальних здібностей.

   У  КЗО «ДНЗ(я-с) № 366»  функціонують  такі гуртки:

 

 

Назва гуртка

Керівник

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 «Театр одного актора» (хореографія)

« Казкове королівство» (шахи)  

« Комп’ютерна грамота»

« Дивосвіт»

Ампілогова О.М

Іванченко Н.А.

       Снітка О.І.

       Разіна В.В.

 

  Під керівництвом досвідчених педагогів протягом року працювали такі творчі   групи:

 

« Формування основ соціально - економічної освіти у дітей дошкільного віку ».

Мета: надання консультативної допомоги  вихователям  з питання економічного виховання, обізнаності педагогів з основними економічними поняттями а   також  впровадження фінансової грамотності  серед дітей дошкільного віку, розробка конспектів занять та підбір  дидактичних ігор.

 Члени творчої  групи  зібрали  багато матеріалу , для подальшої роботи над  даною темою,   приймали активну участь у проведенні педагогічної години та  педагогічної ради.

Члени творчої групи : Ткаченко О.А. – керівник групи ,  Лук’яненко О.А., Дугань Н.О., Бабенко Я.В., Харченко Н.Є., Доброхотова А.С., Доброхотова Г.В., Козочкіна Г.В., Ягольник М.С.

 

« Моніторинг якості освіти. Кваліметричний підхід ».

Мета: надання консультативної допомоги  вихователям  щодо проведення моніторингових  досліджень  діяльності дітей дошкільного віку та впровадження в практику кваліметричної моделі . Члени творчої  групи  зібрали  багато матеріалу , для подальшої роботи над  даною темою,   приймали активну участь у проведенні педагогічної години

Члени творчої групи : Іванченко Н.А. – керівник групи ,  Улексіна Т.І., Гур’єва В.П., Ударцева Ю.П.,Трефілова О.М., Ампілогова О.М., Юхименко О.А., Жила М.В., Соломяна Н.М.

 

« Національно - патріотичне  виховання дітей дошкільного віку ».

 

Мета: надання консультативної допомоги  вихователям  з питання національно – патріотичного виховання,  формування відповідного ігрового середовища, ефективної і дієвої роботи з дітьми стосовно даного питання, розробка конспектів занять та підбір  дидактичних ігор.

Члени творчої групи  підготували проведення педагогічної години та педагогічної ради. Під час проведених методичних заходів педагогами було висвітлено актуальність та пріоритетність даного питання , надавались  консультації для вихователів та батьків,  здійснювались колективні  перегляди  занять.  

Члени творчої групи : Крупська Ю.С. – керівник групи , Снітка О.І., Шаруда О.В., Разіна В.В.,Животовська І.А., Шурман Л.А., Довбня Н.М., Кожухар Л.А., Винник Л.О.

      Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено  методкабінети посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог. Слід відмітити вихователів Гур’єву В.П.,  Дугань Н.О., Кожухар Л.А., Винник Л.О., Разіну В.В.,  Ударцеву Ю.П.,інструктора з фізичного виховання Соломяну Н.М., практичного психолога   Трефілову  О.М.,  музичних керівників Ампілогову О.М., Животовську І.А. навчально - виховна робота яких носила сучасний, інноваційний характер, відзначалася високою ефективністю, отриманням позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей.

    Практичний психолог закладу протягом року спрямував свою роботу  в першу чергу на адаптацію дітей до умов дошкільного навчального закладу  та була членом творчої групи, яка займалась вивченням даного питання на виявлення дітей, які потребують психолого-педагогічної підтримки та надання їм відповідної фахової допомоги, а також на підвищення рівня просвітницької роботи серед батьків щодо  психологічного розвитку дитини   та попередження насильства у сім’ї.

 Колектив закладу працював  у тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Батьки брали  активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьківські всеобучі. Анкетування батьків свідчить про те, що більшість дітей із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої. Батьків задовольняють педагоги, які працюють з їх дітьми, вони  із задоволенням і інтересом спілкуються з вихователями про створення  безпечних умов для розвитку, навчання та виховання дітей.

     Згідно річного плану проводились музичні та спортивні свята та розваги під керівництвом музичних  керівників Ампілогової  О. М. та Животовської І. А.    Протягом року проведено цілу низку ранків, свят, розваг, а саме: « У всіх країнах світу свято знань святкують діти»,  «Осінь, осінь вже прийшла!» , «Святий Миколай до нас завітай»,   Ось і знову Новий рік ступає на поріг»,  «Віночок різдвяних свят», «Хоч зима і злиться,  а весні підкориться» ,«Матусю привітаємо їй пісню заспіваємо» ,  «Великодній передзвін», «Садочку рідний, прощавай!» (випускні ранки); а також тематичні заняття: Стежинками В.Сухомлинського,  День міста, Шевченко - України син, Гуморина в родинному колі, Ми - друзі тварин , Мамине свято , тематичні тижні.

Протягом навчального року було проведено моніторинг базових якостей особистості дітей. В результаті планування та проведення індивідуальної роботи з дітьми  було отримано позитивний результат, про що  свідчать результати психолого-педагогічних досліджень, проведені наприкінці навчального року.

      Для підвищення педагогічної кваліфікації  педагогів здійснювалась підписка на періодичні фахові журнали «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога»,  « Вихователь-методист дошкільного навчального закладу» та «Практика управління дошкільним навчальним закладом». Використовувалися  диски: « Шаблони і розробки для вихователя-методиста» та  «Шаблони документів закладу освіти».  Методичний кабінет поповнювався новою методичною літературою, посібниками.

  Велась активна лікувально-профілактична, оздоровча, протиепідемічна, санітарно-гігієнічна, санітарно-просвітницька робота, яка здійснювалась старшою медичною сестрою Шлапак О.О. , методистом  Іванченко Н.А., та інструктором з фізичного виховання Соломяною Н.М.

     У дошкільному закладі за планом роботи проводились навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

 У закладі ведеться журнал з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці.  Постійно здійснювався контроль за роботою систем забезпечення життєдіяльності будівлі закладу.

У групах створювалися  сприятливі умови для успішного і комфортного розвитку кожної дитини, збереження її психічного і фізичного здоров¢я, створення почуття захищеності. Це складна справа, яка потребує від вихователів і батьків не тільки знань і бажань, але й матеріальних ресурсів, яких, нажаль, не вистачає. Але й багато зроблено. Дитячий садок став більш сучасним. Це відчувається і у підборі кольорів, і в оформленні стендів, і в появі художньо-оформлених у коридорах зелених куточків. Приймальні кімнати стали місцем зустрічі батьків, дітей та вихователів. Візитка розповідає про групу та її мешканців. Тут і назва групи, портрети дітей, виставки дитячої творчості, порада батькам у привабливій формі, скриньки для запитань та пропозицій батьків. Оформлення групових кімнат відповідає вікові та нахилам дітей. Головне – повинно бути зручно, затишно та безпечно дітям. Ігрові меблі стали більш різноманітними, зручними та сучасними. Найулюбленіші місця дітей у закладі – це музична зала, де можна і потанцювати, і подивитись яскраву виставу.

У 2016-2017 навчальному році покращився матеріально – технічний стан дошкільного закладу.

Для забезпечення оптимального температурного режиму роботи спортивної зали у осінньо - зимовий період придбано тепловентилятор . Для роботи закладу з питань організації діловодства та адміністративно – господарської діяльності та у зв’язку з переіменуванням міста придбано печатку та штамп закладу .

Підготовлено систему опалення методом промивки до осінньо-зимового опалювального сезону.

Проведено ремонт електрощитової  закладу. Проведено косметичний ремонт туалету групи № 6 з встановленням двох дитячих унітазів , косметичний ремонт приміщення групи та санітарної кімнати групи № 5, косметичний ремонт приміщення мийки № 4, косметичний ремонт приміщення мийки № 3, косметичний ремонт приміщення мийки групи № 2, косметичний ремонт приміщення мийки групи № 8. Також виконано косметичний ремонт приміщення роздягальні групи № 1.

Методичний кабінет поповнено посібниками та літературою, оформлена підписка  журналів на наступний рік. Для прикрашання  музичної зали виготовлені нові атрибути та прикраси, а саме: «північне сяйво», ялинки будиночок, гірлянди, бантики. Поповнені групові  ігрові осередки новими іграшками та атрибутами. Для організації оздоровчого періоду в кожну групу придбано обладнання для ігор з водою, повітрям та піском, завезено річковий пісок у кількості 5 тонн в пісочниці. Батьки групи № 8 встановили нову пісочницю на прогулянковому майданчику. Завдяки спільній праці вихователів та батьків пофарбовано ігрове обладнання на подвір’ї. Проведено роботи з білування бордюрів, квітників, задніх стін альтанок. Омолоджено аварійне дерево перед входом до групи раннього віку № 1.

З фонду  народного депутата  Безбаха Я.Я. виділено 94,128 тис. грн. на капітальний ремонт будівлі з заміни вікон для групи раннього віку № 1 . Ці роботи виконано в повному обсязі. Також з  фонду  депутата міської ради Сергеєва В.С. виділено 84,568 тис. грн. на шафи для одягу дитячі 3-містні для груп раннього віку № 1,2 та групи дошкільного віку № 6; 52,725 тис. грн. на комплект меблів для господарчих потреб для пральні та ігрова модулі для груп дошкільного віку №4 (ігрова стінка),  для групи раннього віку № 3 -  тумба для посуду, тумба кухонна навісна , для групи раннього віку № 2 – горшечниця дитяча 24-місна, комплект меблів для мийки групи № 9; 41,206 тис. грн. на ігрові модулі у групи дошкільного віку № 11, № 5(куточки природи), № 7,№ 9 (спортивні куточки), № 10 (гральний модуль «Лікарня»), № 8 – стінка меблева для іграшок, № 7 – стіл кухонний роздаточний, № 9, № 11 – ліжка двохярусні – 4 шт., стіл кутовий до музичної зали, стіл комп’ютерний (збільшений) – 2шт. до спортивної зали, для медичного кабінету – шафи навісні. Всі меблі взято на облік матеріальних цінностей закладу.

З фонду міського бюджету Департаментом гуманітарної політики ДМР заклад забезпечено комплектом посуду, а саме: тарілка глибока - 30 шт., тарілка мілка – 30 шт., блюдце – 30 шт., чашка 250 – 30шт., чашка 130 – 30 шт. на загальну суму 3 348,00 грн.

В наступному навчальному році планується провести роботи з утеплення фасаду будівлі, провести ревізію електрощитової та електричної мережі закладу,  про що внесені пропозиції до проекту бюджету 2017 року до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Також з проханням про заміну шаф дитячих для одягу групам дошкільного віку № 4, № 9,№ 11 складено звернення до депутата міської ради Сергеєва В.С.

 Виходячи з аналізу роботи за навчальний рік ми плануємо у наступному році більше уваги приділяти профілактиці захворювань дітей, укріпленню здоров’я, загартуванню, фізичному розвитку. А також спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для розвитку інноваційної особистості, креативності дитини, активності та самостійності.

Програма гуманістичної спрямованості стає для педагогів зрозумілою і природньою, пов¢язаною з більшими, ніж раніше клопотами, але привабливою. Попереду серйозна робота по посиленню уваги до ідеї гуманізації. В умовах гуманізації освіти важливого значення набуває проблема психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості кожної дитини з метою забезпечення оптимальних умов для успішного розвитку, виховання та самореалізації.

Перебудова системи освіти у зв’язку з переходом на нову структуру і терміни навчання, а також нова Базова програма вимагає змін у організації та змісті педагогічного процесу. Ці зміни також зумовлюють необхідність перегляду деяких підходів до планування, завдяки якому забезпечується систематична, впорядкована, раціональна і ефективна робота дошкільного закладу.

В процесі роботи планується розповсюдження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток інноваційного потенціалу особистості, оволодіння сучасним стилем педагогічного мислення  та рефлексії, моделювання освітнього процесу. Робота над проблемою дозволить нам підвищити якість освіти, педагогічну майстерність, визначити основні пріоритети діяльності та створити колектив однодумців педагогів і батьків.

 

30.05.2017 р.