ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КЗДО № 366 ДМР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:

Вісім  мільйонів сімсот чотири  тисячі  сто сорок три   гривні  00 копійок (8704143,00 грн

              (сума словами і цифрами)

 

Заступник директора – начальник

управління освіти

департаменту гуманітарної політики

дніпровської міської ради

                 Оксана   Салогуб

12.02.2021                                                 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                 

КОШТОРИС

                                                                                           на 2021рік

    34498418 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) №366 Дніпровської  міської  ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

              _______________________________________ м.Дніпра________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)_____________________________________________

           Код   та   назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради_____________________________________________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної

            класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для

            бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)     0611010  Дошкільна освіта


(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

7 991 943,00

712 200,00

8 704 143,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

7 991 943,00

X

7 991 943,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

712 200,00

712 200,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

712 200,00

712 200,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0.00

0.00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за  кодами

пр програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

 

 

X

**

**

 

 

 

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

7 991 943,00

712 200,00

8 704 143,00

Поточні видатки

2000

7 991 943,00

712 200,00

8 704 143,00

Оплата праці і нарахування на  заробітну плату

2100

5 825 915,00

0,00

5 825 915,00

Оплата праці

2110

4 775 340,00

0,00

4 775 340,00

Заробітна плата

2111

4 775 340,00

0,00

4 775 340,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

  0,00

0.00

0,00

Нарахування на оплату праці

2120

1 050 575,00

0,00

1 050 575,00

Використання товарів і послуг

2200

2 166 028,00

712 200,00

2 878 228,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

  0,00

0.00

0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0.00

0,00

Продукти харчування

2230

1 190 116,00

712 200,00

1 902 316,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,00

0,00

0,00

Видатки на відрядження

2250

  0,00

0,00

0,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

             0,00

           0,00

              0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

975 912,00

0,00

975 912,00

Оплата теплопостачання

2271

612 319,00

0,00

612 319,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

58 541,00

0,00

58 541,00

Оплата електроенергії

2273

289 432,00

0,00

289 432,00

Оплата природного газу

2274

  0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

15 620,00

0,00

15 620,00

Оплата енергосервісу

2276

  0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

 0,00

0,00

 0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

  0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 0,00

0,00

 0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

  0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

  0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

  0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 0,00

0,00

 0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

  0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

  0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

 0,00

0,00

 0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

  0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

  0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

  0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

  0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

  0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

  0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

  0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

  0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

  0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

  0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

  0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

  0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

  0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

  0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

  0,00

0,00

0,00

 

 

                 В.о.   керівника                                                                                                                                      Н.А.Іванченко

 

                Начальник відділу централізованої бухгалтерії

                при   департаменті  гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 1

               ( закладів  освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)                                  В.П.Матвієнко      

               12.02.2021

             **   сума  проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку

         « НАДХОДЖЕННЯ »- усього»

  ***  заповнюється розпорядниками нижчого рівня , крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів ,яким                       безпосередньо встановлені  призначення у державному бюджеті.